Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Ηλιακοί ρυθμιστές φόρτισης

Διαθέτουμε μεγάλο εύρος ηλιακών ρυθμιστών φόρτισης, τόσο MPPT όσο και PWM. Δείτε τις δημοσιεύσεις BlueSolar Ρυθμιστής φόρτισης MPPT - Επισκόπηση και SmartSolar Ρυθμιστής φόρτισης MPPT - Επισκόπηση. Στα ονόματα των MPPT μοντέλων μας, για παράδειγμα MPPT 75/50, ο πρώτος αριθμός είναι η μέγιστη τάση ανοικτού κυκλώματος των φωτοβολταϊκών. Ο δεύτερος αριθμός, 50 στο παράδειγμα, είναι το μέγιστο ρεύμα φόρτισης. Για υπολογισμούς διαστασιοποίησης φωτοβολταϊκών χρησιμοποιήστε το Φύλλο Excel για MPPT που παρέχουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ρυθμιστές φόρτισης PWM ή MPPT, διαβάστε τη λευκή μας βίβλο: Επιλογή ηλιακού ρυθμιστή φόρτισης: PWM ή MPPT; Για περισσότερες λεπτομέρειες επιλέξτε ένα προϊόν: