δοκιμή πεδίου

Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
-- -- τοπική ώρα
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Split-cell

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Poly

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

PERC

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

* Αυτή είναι μια δοκιμή πεδίου και τα αποτελέσματα αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία, Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Ηλιακοί ρυθμιστές φόρτισης

Διαθέτουμε μεγάλο εύρος ηλιακών ρυθμιστών φόρτισης, τόσο MPPT όσο και PWM. Δείτε τις δημοσιεύσεις BlueSolar Ρυθμιστής φόρτισης MPPT - Επισκόπηση και SmartSolar Ρυθμιστής φόρτισης MPPT - Επισκόπηση. Στα ονόματα των MPPT μοντέλων μας, για παράδειγμα MPPT 75/50, ο πρώτος αριθμός είναι η μέγιστη τάση ανοικτού κυκλώματος των φωτοβολταϊκών. Ο δεύτερος αριθμός, 50 στο παράδειγμα, είναι το μέγιστο ρεύμα φόρτισης. Για υπολογισμούς διαστασιοποίησης φωτοβολταϊκών χρησιμοποιήστε το Φύλλο Excel για MPPT που παρέχουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ρυθμιστές φόρτισης PWM ή MPPT, διαβάστε τη λευκή μας βίβλο: Επιλογή ηλιακού ρυθμιστή φόρτισης: PWM ή MPPT; Για περισσότερες λεπτομέρειες επιλέξτε ένα προϊόν: