Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Hybrid Generators

Hybrid generators don't just beat traditional generator-only installations in the business sense - they're better in virtually every other imaginable parameter. A hybrid system significantly reduces fuel consumption, emissions, noise, service intervals and overall logistics while providing uninterrupted clean power at all times. Join the generator revolution with the power of know-how by your side.

See our Hybrid Generator Brochure for a full overview of the Victron offering and solutions.

Venus OS v3.00 – Generator start/stop improvements, ESS Peak shaving

Good day! Today we are releasing Venus OS v3.00. For those not familiar with Venus OS: it is the software running on our Cerbo GX monitoring system, as well as its predecessors the Color Control GX, Venus GX. Also, it is in the GX versions of our MultiPlus-II and EasySolar-II inverter/chargers. This new release has […]

Generator hire win-win.

Gijsels BV are a prominent Generator Hire company in Belgium who have built their business over twenty years by supplying reliable gensets – usually in the 20kVA – 600kVA range – immediately from stock. Part of their success is a rigorous testing regime – before supply, and on return – during which the units are run […]

Energy Container

With 75 years of experience under their belt, leading German Cable manufacturer Klaus Faber AG have diversified into the field of portable power. The company likes a steady hand at the helm – their CEO retired recently at the age of 90 – and with the new CEO Joachim Czabanski came the idea of developing a […]

Sophisticated Hybrid Generators

Rune Eilertsen, Managing Director of Hybridgenerator ApS in Denmark, certainly knows how to grasp a good idea and implement it. Whilst many companies use Victron Energy Inverter/Chargers supplied by battery systems to provide power during low load diesel generator periods, when not running at more engine and environmentally friendly full generator loads – Rune decided […]