Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Χρειάζεστε υποστήριξη;


Τα προϊόντα Victron υποστηρίζονται από ένα παγκόσμιο δίκτυο διανομέων.

Η Victron παρέχει στους διανομείς εκπαίδευση και πόρους, ώστε να μπορούν να παρέχουν πωλήσεις, υποστήριξη, συντήρηση, σχεδιασμό και εγγύηση στους τελικούς χρήστες και τους εγκαταστάτες.

Η Victron δεν παρέχει άμεση υποστήριξη στους τελικούς χρήστες και τους εγκαταστάτες. Το κανάλι για υποστήριξη με τα προϊόντα σας Victron έχει να κάνει με τον τόπο αγοράς. Εάν ο διανομέας σας δεν είναι σε θέση να σας βοηθήσει, μπορεί να υποβάλει την ερώτηση σε έναν Διαχειριστή Victron που θα παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση.

Πωλήσεις ηλεκτρονικών καταστημάτων (Amazon, eBay, κ.λπ.).

Να είστε βέβαιοι ότι όταν αγοράζετε το προϊόν σας Victron μέσω μιας διαδικτυακής αγοράς όπως η Amazon ή το eBay, υπάρχει ένας έμπειρος διανομέας εκεί για να σας υποστηρίξει. Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι ποιος είναι ο διανομέας σας, χρησιμοποιήστε αυτήν τη Φόρμα Υποστήριξης Επικοινωνίας Διανομέα

Βήμα 1
Διαβάστε το εγχειρίδιο προϊόντος

Πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος Victron:

 • Προδιαγραφές
 • Χρήση
 • Τεχνικές Προδιαγραφές
 • Περιορισμοί
 • Πληροφορίες Εγκατάστασης
 • Βήματα Αντιμετώπισης Προβλημάτων

Πρέπει να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος προσεκτικά για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας ολοκληρωτικά και με ασφάλεια.
Μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος Victron Energy στην Ενότητα Λήψεων.

Βήμα 2
Εκτελέστε έλεγχο συστήματος

Λάβετε υπόψη ότι ένα προϊόν Victron Energy είναι πάντα μέρος ενός μεγαλύτερου συστήματος.

Όταν πραγματοποιείτε έλεγχο συστήματος, προσέξτε τα εξής:

 • Είναι οι μπαταρίες παλιές, σπασμένες ή άδειες;
 • Υπάρχουν ελαττωματικές ή χαλαρές ασφάλειες, καλώδια ή διακόπτες απομόνωσης;
 • Είναι το φορτίο AC πολύ υψηλό ή υπάρχει βραχυκύκλωμα;
 • Είναι κακό το δίκτυο ή η γεννήτρια;
 • Είναι σωστές οι ρυθμίσεις της γεννήτριας;
 • Το σύστημα ταιριάζει στο προϊόν;
 • Έχει ρυθμιστεί σωστά το σύστημα;

Διαβάστε τον οδηγό αναφοράς της Απεριόριστη Καλωδίωση της Victron και επιβεβαιώστε ότι η ηλεκτρική καλωδίωση των συστημάτων είναι κατάλληλη.

Βήμα 3
Επικοινωνήστε με τον διανομέα σας

Επικοινωνήστε με την εταιρεία από την οποία αγοράσατε το προϊόν. Προϊόν και τεχνική υποστήριξη, καθώς και αξιώσεις εγγύησης μπορούν να ζητηθούν από αυτούς.

Οι διανομείς είναι εκπαιδευμένοι να παρέχουν την πρώτη γραμμή υποστήριξης και μπορούν να σας βοηθήσουν με το πρόβλημά σας.

Αυτό ισχύει επίσης όταν αγοράσατε το προϊόν σας μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Επικοινωνήστε με το ηλεκτρονικό κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν για να επιλύσετε το πρόβλημά σας. Σε περίπτωση που το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι μια πλατφόρμα όπως το Ebay ή το Amazon, επικοινωνήστε με τον διανομέα που σας πούλησε τον εξοπλισμό μέσω της πλατφόρμας. Η Victron Energy δεν πουλά απευθείας μέσω Amazon, Ebay ή παρόμοιων πλατφορμών. Ένας εκπαιδευμένος διανομέας συμμετέχει πάντα.

Όταν επικοινωνήσετε μαζί τους, ετοιμάστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Πού και πότε αγοράσατε;
 • Ποια είναι τα άλλα στοιχεία του συστήματος;
 • Τι έχετε δοκιμάσει ήδη;
 • Εικόνες της εγκατάστασης.
 • Περιγράψτε τα ακριβή βήματα για να δημιουργήσετε ξανά το πρόβλημα και τη χρήση που βλέπετε.

Βρείτε τον διανομέα σας χρησιμοποιώντας το Εύρεση Aντιπροσώπου.

Εάν έχετε τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας, αλλά δεν είστε σίγουροι ποιος είναι ο διανομέας σας,κάντε κλικ εδώ

Βήμα 4:
Ρωτήστε την Κοινότητα

Η Κοινότητα του Victron είναι μια πλατφόρμα στην οποία οι τελικοί χρήστες πελάτες, προγραμματιστές, εργολάβοι, διανομείς, διαχειριστές του Victron και άλλα προσωπικά υποστηρίξεων ενώνονται.

Είναι μια βάση δεδομένων που αποτελείται από τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις.

Οι απαντήσεις παρέχονται από ολόκληρη την κοινότητα και οι χρήστες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν, να αλληλοϋποστηρίζονται και να μαθαίνουν από άλλους.


Πολιτική Περιορισμένης Εγγύησης της Victron Energy