δοκιμή πεδίου

Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
-- -- τοπική ώρα
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Split-cell

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Poly

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

PERC

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

* Αυτή είναι μια δοκιμή πεδίου και τα αποτελέσματα αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία, Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Privacy Policy

This privacy policy explains what kind of data we collect of visitors of the Victron Energy website and why we collect this data.

Functional cookies

The website can place cookies on your computer to support features of the website, such as CSRF cookies (for preventing abuse while submitting forms) and session cookies (to allow you to log in). The purpose of these cookies are to identify you, they are unique for everybody. We do not use these cookies to track people in any way. At all times you can delete these cookies from your computer. 

Data

On certain parts of our website we either gather data or show gathered data. Below you'll find a list of these parts and the data we gather.

Downloads

On our downloads page, when requesting a download of a certain file, we sometimes request an email address from you before we'll let you download this file. This email address is stored in our own CMS and provides us with insight into which customer downloads certain files.

Blog

On our blog you can subscribe to be notified of new blog posts. This email address is stored in our CMS. 

You can unsubscribe from notifications by clicking the unsubscribe link in your email. You can also send an email to feedback@victronenergy.com and we'll remove your data from our CMS.

Third party sharing

We share data with a few third parties. This is for sending newsletters or to understand how the website is being used. Below you'll find a list of these third parties.

Google Analytics

We use Google Analytics to collect aggregated statistics about visitors in order to understand how the site is used. This allows us to answers questions such as:

  • What browsers are frequently used (so we know which browsers to test with when we make new pages)

  • What screen resolutions are frequently used (so we can determine if we should add mobile layouts)

  • How long it takes to load a page

This information is anonymized and aggregated as soon as Google Analytics processes it. We cannot distinguish or track individual users.

Mailchimp

On our website you can sign up for newsletters. We use Mailchimp for sending you these newsletters. Your name, email address and language preference will be sent to Mailchimp.

You can unsubscribe from these newsletters by clicking the unsubscribe link in your email. You can also send an email to feedback@victronenergy.com and we'll remove your data from Mailchimp.

Mailchimp is based in the USA. Their privacy policy can be found here.

CDNetworks

We use CDNetworks to provide you with faster loading times of our website. CDNetworks has servers all around the world. CDNetworks caches all the files on the website (e.g. html, images and CSS) and serves them from the server closest to your location. This means all public data is also stored on CDNetworks servers.

CDNetworks is based in the United Kingdom. Their privacy policy can be found here and their GDPR Addendum can be found here.

Disqus

We use Disqus to provide you with the ability to comment on certain blog posts. 

Disqus is based in the USA. Their privacy policy can be found here. You can opt out from Disqus data sharing using this link.