Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Τιμοκατάλογος

Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη λήψη του τιμοκαταλόγου μας. Στον κατάλογο αναφέρονται όλα τα προϊόντα ανά κατηγορία, μαζί με κωδικό είδους, ονομασία προϊόντος, μικρή εικόνα, διαστάσεις, βάρος και τιμή.

Όλες οι τιμές που αναφέρονται είναι ανά μονάδα σε EUR προ ΦΠΑ. Αυτές οι συνιστώμενες τιμές αναφέρονται μόνο ως κατευθυντήρια γραμμή και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες.


End user price list Victron Energy EUR C EX VAT (2024 Q2)