Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Ένας ηλιακός φορτιστής συγκεντρώνει ενέργεια από τους ηλιακούς σας συλλέκτες και την αποθηκεύει στις μπαταρίες σας. Με τη χρήση της πιο καινούργιας και πιο γρήγορης τεχνολογίας, ο BlueSolar μεγιστοποιεί τη συγκομιδή ενέργειας και την κατευθύνει με έξυπνο τρόπο ώστε να επιτυγχάνει πλήρη φόρτιση στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Ο BlueSolar διατηρεί την υγεία των μπαταριών παρατείνοντας το χρόνο ζωής τους.

μοντέλα: 12/24/36/48 Volt

Υπερταχύς Ελεγκτής Μέγιστου Βαθμού Ενέργειας

Παρακολουθώντας συνεχώς την έξοδο τάσης και ρεύματος των ηλιακών σας (PV) συλλεκτών, η τεχνολογία MPPT εξασφαλίζει ότι και η τελευταία σταγόνα διαθέσιμης ενέργειας στους συλλέκτες αξιοποιείται για να αποθηκευτεί. Το όφελος αυτό είναι πιο εμφανές όταν ο ουρανός είναι εν μέρει συννεφιασμένος και η ένταση του φωτισμού μεταβάλλεται συνεχώς.

Εξ αποστάσεως παρακολούθηση και έλεγχος

Ελέγξτε και παρακολουθήστε εξ αποστάσεως τις εκτενείς δυνατότητες του φορτιστή σας MPPT συνδέοντας ένα προσαρμογέα (dongle) Bluetooth και δημιουργώντας μια σύζευξη με το smartphone σας ή με άλλη συσκευή μέσω της εφαρμογής VictronConnect. Αν η εγκατάστασή σας έχει συνδεθεί στη διαδικτυακή πύλη Victron Remote Management (VRM) θα παρέχει πρόσβαση στην πλήρη ισχύ του MPPT σας, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε - η χρήση και των δύο υπηρεσιών είναι δωρεάν. Για απομακρυσμένες εγκαταστάσεις - ακόμα και αν δεν υπάρχει κοντά σύνδεση Ίντερνετ ή σήμα τηλεφώνου - ίσως μπορείτε να παρακολουθείτε τη MPPT συσκευή σας μέσω σύζευξης Bluetooth με μια συσκευή LoRaWAN(δικτύου μεγάλης εμβέλειας ευρείας περιοχής, η οποία είναι διαθέσιμη ως προαιρετικός εξοπλισμός.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου