Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Recreational Vehicles

Go off-grid with confidence while enjoying the comforts of home.
Stay in control with our smart and reliable power system.
Ensuring everything runs effortlessly for those epic, extended journeys

Whether you’re in a pop-up trailer or motorhome, Victron Energy has you covered.

See our RV Brochure with five smart energy solution examples to power any RV adventure.

Master craftsmen’s two-year Mercedes conversion

Are you feeling uninspired by factory-produced recreational vehicles? Take a look at this. Two years of craftsmanship has resulted in a truly unique RV. The vehicle – a thirty-year old Mercedes 508D – had just 20,000 kilometres on the clock when the owner bought it for six-thousand euros (that’s a bit over six-thousand US dollars). […]

Wild camping Vietnam – RV road trip

Welcome to Robert Nguyen, our new dealer in Ho Chi Minh City, Vietnam, who it turns out has a powerful hobby. When he and his family are not working they like nothing better than to spend a few nights under the stars, enjoying the quietude of natural locations such as Tau Cave (Hang Táu), Son […]

RV with three battery systems

Mike Mas – famous for pioneering drone videography decades before most of us had ever heard of it – has fitted out his RV with a triple-battery system which is turning heads in the industry. He uses a state-of-the-art Canyon Star Toy Hauler for work and play, on board which he has integrated an enhanced […]

Van life with induction hob

A lot of people think cooking with electricity is only an option at home, connected to the grid. After all, an electric cooker typically has its own dedicated circuit using 6mm cable and a 32A fuse, so cooking with electricity in a camper van is completely out of the question – right? No …it seems. […]