Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Εργασία

Sales Manager for the region Western Australia. 

A short list of required qualities:

  • Very independent and autonomous, work from home-based role.
  • Achieve growth and hit sales targets by successfully managing your customer base
  • Hands On person, able to assist in advice on design, in first time installations and programming, assist in trouble shooting when needed
  • Good technical/commercial skills and experience
  • 5-Year experience with Victron Energy products is required
  • Education or experience in battery-based energy systems
  • Fluent in English, other languages are a plus
  • Living in Western Australia, willing to travel also in Asia when needed.

 To apply, please send a résumé and introduction to Jan Klumpenaar, jklumpenaar@victronenergy.com

Company
Victron Energy was founded in 1975 by Reinout Vader. Victron designs and sells inverters, chargers and more related power conversion products. The company has 110 employees, which includes 45 R&D engineers. We are a technology focused and sales driven company, and to stay leading, we rely on a strong R&D team. Most products contain software, and lately more and more of our unique features are in software. The company structure is flat: management is done by Reinout and Matthijs Vader, and everybody reports directly to one of both. For more information, see http://www.victronenergy.com/.