Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Εργασία

We are looking for:


Sales Manager for the regions Western Australia and Victoria

A short list of required qualities:

 • Very independent and autonomous, work from home-based role.
 • Achieve growth and hit sales targets by successfully managing your customer base
 • Hands On person, able to assist in advice on design, in first time installations and programming, assist in trouble shooting when needed
 • Good technical/commercial skills and experience
 • 5-Year experience with Victron Energy products is required
 • Education or experience in battery-based energy systems
 • Fluent in English, other languages are a plus
 • Living in Western Australia or Victoria, willing to travel also in Asia when needed.

 To apply, please send a résumé and introduction to Jan Klumpenaar: jobs@victronenergy.com.


Company
Victron Energy was founded in 1975 by Reinout Vader. Victron designs and sells inverters, chargers and more related power conversion products. The company has 110 employees, which includes 45 R&D engineers. We are a technology focused and sales driven company, and to stay leading, we rely on a strong R&D team. Most products contain software, and lately more and more of our unique features are in software. The company structure is flat: management is done by Reinout and Matthijs Vader, and everybody reports directly to one of both. For more information, see http://www.victronenergy.com/.Content writer / hands-on marketeer

A (Technical) content writer / hands-on marketeer who enjoys creating content for electrical technical products and knows how to make content appealing to different types of audiences, like installers, end-consumers, and distributors! 

 

Victron Energy – a team of passionate experts creating high quality power solutions 

 

Victron Energy is a family-owned company from the Netherlands. We started 45 years ago. We make top-notch technical products that can handle any power challenge. Our products include systems for storing electricity (ESS) and systems for places without power grids, like boats, campers, and remote areas. We sell our products to customers worldwide in eight different markets to B2B customers (distributors, OEMS) and retailers / end-users  (B2C). 

 

We're growing our business with a great team of experts who really understand the challenges our customers face. We know what it's like to live without a regular power source, like living off-grid or in a camper or on a boat. Have you experienced this too? 

 

At Victron Energy, we believe in making decisions quickly and taking responsibility for them, just like an entrepreneur. You'll have the freedom to make your own success without dealing with corporate red tape. Does this sound like the kind of place you'd thrive in? 

 

Do you find our technical products, copywriting, and marketing interesting? Or have you ever lived off the grid before? 

Since we create technical products, it's essential that you're interested in delving into the technical details. However, it's equally important to keep in mind our end-users who may not have the same in-depth knowledge. They need to understand our products without needing to be experts themselves.  

 

It's important to maintain an outside-in approach, which means considering factors external to the company. This includes understanding the SEO importance of the content you create and analysing the positioning / USP’s of competitors. 

 

If you find this challenge exciting, then you're exactly the kind of person we're looking for! 

 

Unleash your creativity about..  new products, use cases, software releases, and more! 

We'd like you to write content that aligns with our content strategy. This could involve writing about use cases for specific markets or covering new software and product feature releases. This content can be published on any relevant channel, such as email, our website, or social media. To write this content well, you'll also need to do research to understand what the audience wants and needs. 

 

What do we offer? 

·        Freedom and flexibility: 

o   Contract flexibility – can be both freelance or employed. 

o   Location flexibility – Can be anywhere in the world. Preferably in The Netherlands, but not necessary.  

·        Attractive salary, based on your experience.  

·        Things you need to be successful (e.g. laptop, phone etc.).  

·        A nice team and entrepreneurial culture. 

o   A passionate team of experts, welcoming you to collaborate. 

o   Fast decision making and autonomy.  Who are we looking for? 

We are looking for a passionate person that has experience with: 

 • Writing (technical) content, content marketing and creativity.
 • Able to identify and understand different target audiences and tailor content to their needs and preferences.  
 • Experience with technical products and software, preferably with prior knowledge of Victron Energy. 
 • Familiarity with living in an off-grid environment, such as a camper or boat. 
 • It would be nice to have basic knowledge about SEO, (product) marketing and user research. 

 We also value you being a good communicator, having effective time management skills, and being able to work well with others in a multidisciplinary / international setting. 

 

Contact 

If you have any questions about this opportunity, please contact jobs@victronenergy.com