Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Εργασία

We are looking for:


Sales Manager for the region Western Australia and a sales manager for the region Victoria

A short list of required qualities:

  • Very independent and autonomous, work from home-based role.
  • Achieve growth and hit sales targets by successfully managing your customer base
  • Hands on person, able to assist in advice on system design, in first time installations and programming, assist in trouble shooting when needed
  • Good technical/commercial skills and experience
  • 5-Year experience with Victron Energy products is required
  • Education or experience in battery-based energy systems
  • Fluent in English, other languages are a plus
  • Living in Western Australia / Victoria, willing to travel also in Asia when needed.

 To apply, please send a résumé and introduction to Jan Klumpenaar: jobs@victronenergy.com.


Company
Victron Energy was founded in 1975 by Reinout Vader. Victron designs and sells inverters, chargers and more related power conversion products. The company has 110 employees, which includes 45 R&D engineers. We are a technology focused and sales driven company, and to stay leading, we rely on a strong R&D team. Most products contain software, and lately more and more of our unique features are in software. The company structure is flat: management is done by Reinout and Matthijs Vader, and everybody reports directly to one of both. For more information, see http://www.victronenergy.com/.