Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Εργασία

Company


Victron Energy was founded in 1975 by Reinout Vader. Victron designs and sells inverters, chargers and more related power conversion products. The company has 95 employees, which includes 35 R&D engineers. We are a technology focused and sales driven company, and to stay leading, we rely on a strong R&D team. Most products contain software, and lately more and more of our unique features are in software. The company structure is flat: management is done by Reinout and Matthijs Vader, and everybody reports directly to one of both. For more information, see http://www.victronenergy.com/.

We are looking for:

Sales Manager for USA and Canada 

A short list of required qualities:

  • Very independent and autonomous
  • Good technical/commercial skills and experience
  • Experience with Victron Energy products is required
  • Education or experience in battery-based energy systems
  • Living in the USA

To apply, please send a résumé and introduction to Reian Werkman, rwerkman@victronenergy.com.