Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

SmartSolar MPPT 150/35

12 / 24 / 36 / 48 Volt

Ηλιακοί ρυθμιστές φόρτισης

These ultra-fast, Maximum Power Point Tracking (MPPT), solar charge controllers are Bluetooth accessible via either built in Bluetooth or the Victron Energy Bluetooth dongle. Utilising the free VictronConnect app many parameters can be viewed and set, such as battery voltage, solar history, load output, flexible battery charge algorithms plus day/night timing and light dimming options. These advanced MPPTs also include Advanced Maximum Power Point Detection in case of partial shading conditions.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία

Περισσότερες πληροφορίες