Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

VRM - Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση

Παρακολουθήστε, διαχειριστείτε και βελτιστοποιήστε εξ αποστάσεως τα Victron Energy συστήματά σας και εντοπίστε δυνητικά προβλήματα έγκαιρα ρυθμίζοντας ειδοποιήσεις και συναγερμούς. Με την πιο ενημερωμένη λύση Εξ Αποστάσεως Παρακολούθησης στον πλανήτη, έχετε πάντα τον τέλειο έλεγχο, από οπουδήποτε στον κόσμο.

Η εφαρμογή VRM είναι δωρεάν και λειτουργεί με μια συσκευή GX όπως η Cerbo GX με σύνδεση Ίντερνετ ή με τη GlobalLink 520 για μικρότερα συστήματα. 

Παρακολουθήστε

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο. Πλήρης έλεγχος

Παρακολουθήστε την κατάσταση φόρτισης των μπαταριών, την κατανάλωση ισχύος, την αποκομιδή ενέργειας από την ηλιακή εγκατάσταση, τη γεννήτρια και το δίκτυο ρεύματος, όλα σε πραγματικό χρόνο. Βελτιστοποιήστε τη συγκομιδή και τη χρήση της ενέργειας με γραφήματα ιστορικού και λεπτομερείς αναλυτικές αναφορές. Εντοπίστε έγκαιρα τα δυνητικά προβλήματα ρυθμίζοντας ειδοποιήσεις και δρώντας σε περίπτωση συναγερμών, για να αποτρέψετε οριστική βλάβη του συστήματος.

Διαχειριστείτε

Εγκαταστήστε οπουδήποτε. Διαχειριστείτε από οπουδήποτε

Ελέγξτε εύκολα τη σύνδεση ρεύματος ξηράς και τις θερμοκρασίες των μπαταριών, ενεργοποιήστε τον αντιστροφέα, εκκινήστε (αυτόματα)/σταματήστε τις γεννήτριες ή ακόμα ρυθμίστε περιόδους ησυχίας για αποφυγή εκκίνησης των γεννητριών μέσα στη νύχτα. Με την εφαρμογή VRM μπορείτε να αλλάζετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, να αναλαμβάνετε δράσεις μετά από συναγερμούς, να πραγματοποιείτε διαγνωστικούς ελέγχους και να επιλύετε προβλήματα από όπου και να βρίσκεστε.

Βελτιστοποιήστε

Προσαρμόστε το σύστημα στις πραγματικές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο

Με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες πραγματικές συνθήκες εκτός του δικτύου ρεύματος, οι πληροφορίες και οι ενέργειες που βασίζονται σε παραμέτρους σε πραγματικό χρόνο είναι κρίσιμης σημασίας για τη βέλτιστη απόδοση και χρήση του συστήματος. Με την εφαρμογή VRM, μπορούν να δημιουργηθούν εύκολα έξυπνοι κανόνες ώστε το σύστημα να μπορεί να αντιμετωπίζει σε πραγματικό χρόνο προβλήματα που οφείλονται στις πραγματικές συνθήκες. Με πληροφορίες για τα δεδομένα, οι εκτός δικτύου χρήστες μπορούν να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά κατανάλωσης ενέργειας του συστήματός τους για καλύτερη ισορροπία με την αποκομιδή ενέργειας, για παράδειγμα με χρήση των συσκευών μεγάλης κατανάλωσης μόνον όταν υπάρχει επαρκής ηλιακή ενέργεια.

Υπηρεσίες προδραστικής συντήρησης

Επιτύχετε τη μέγιστη ασφάλεια εκτός δικτύου

Χάρη στην τεχνογνωσία πίσω από τα συνδεδεμένα προϊόντα μας, η εφαρμογή VRM προσφέρει το ανώτατο επίπεδο ελέγχου. Είναι εφικτή η εξ αποστάσεως παρακολούθηση και διαχείριση πολλαπλών συστημάτων. Οι επιτόπιες επισκέψεις δεν είναι πλέον απαραίτητες, ενώ η προετοιμασία τους θα είναι ευκολότερη όταν πραγματικά υπάρξει η ανάγκη. Η εργασία με τη VRM συνεπάγεται νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, όπως συμβάσεις προδραστικών εργασιών σέρβις και συντήρησης για επαγγελματίες εγκαταστάτες.

Βιώστε την ενέργεια της VRM

Δείτε την εξ αποστάσεως παρακολούθηση σε δράση, δοκιμάστε το VRM σε χιλιάδες πραγματικές εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο ή συνδεθείτε για να ξεκινήσετε.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου