Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Monitor

Real-time insight, complete control

Get real-time and historical data of any Victron product via bluetooth, usb or your local area network via your GX Device. VictronConnect works on your iOS and Android phone as well as on your laptop on Windows and Mac, all through an intuitive and clean interface. 

Operate

Control your devices with ease

Aside from monitoring, you can also operate your device. Easily control the shore power input current limit or switch on your inverter using the VictronConnect app. Together with our VE.Bus Smart dongle, this is an ideal entry level user interface for a complete RV or Marine Victron system.

Configure

Configure

VictronConnect is the perfect tool for installers to quickly and efficiently configure an system after wiring it.

Firmware updates

Safe and easy firmware updating

With VictronConnect, its safe, quick and easy to perform a firmware update of Victron products. No internet connection is required; and no files need to be selected or downloaded. Just connect to the product; and, also without having an internet connection.

VictronConnect

Το VictronConnect σας επιτρέπει να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες κατάστασης και να διαμορφώνετε τις παραμέτρους οποιωνδήποτε συστημάτων Victron τα οποία είτε έχουν ενσωματωμένο Bluetooth είτε συνδέονται σε έξυπνο προσαρμογέα Bluetooth VE.Direct.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου