Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Search results

Εξαρτήματα

Αυτομετασχηματιστές

Επίγειο καλώδιο τροφοδοσίας

Απομονωτές μπαταρίας

Σύστημα Διαχείρισης Μπαταρίας

Συστήματα παρακολούθησης μπαταριών

Προστασία μπαταρίας

Καλώδια

Φορτιστές

Μετασχηματιστές DC-DC

Συστήματα διανομής DC και ασφάλειες

Αντιστροφείς

Αντιστροφείς/φορτιστές

Αντιστροφές/φορτιστής/MPPT

Μετασχηματιστές απομόνωσης

Ηλιακοί ρυθμιστές φόρτισης

Ηλιακοί συλλέκτες

Διακόπτες μεταφοράς

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων (EV)

Εφαρμογή VictronConnect

Πύλη VRM

Κέντρα επικοινωνίας

Οθόνη ενδείξεων & πίνακες

Μετρητές & Αισθητήρες

Ενσωματώσεις οθονών πολλαπλών λειτουργιών (MFD) για ναυτικές εφαρμογές