Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 15/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9025 kWh
Split-cell: 9400 kWh
Poly: 9008 kWh
Perc: 9358 kWh

Search results

Εξαρτήματα

Αυτομετασχηματιστές

Επίγειο καλώδιο τροφοδοσίας

Απομονωτές μπαταρίας

Σύστημα Διαχείρισης Μπαταρίας

Συστήματα παρακολούθησης μπαταριών

Προστασία μπαταρίας

Καλώδια

Φορτιστές

Μετασχηματιστές DC-DC

Συστήματα διανομής DC και ασφάλειες

Αντιστροφείς

Αντιστροφείς/φορτιστές

Αντιστροφές/φορτιστής/MPPT

Μετασχηματιστές απομόνωσης

Οθόνες και παρακολούθηση συστημάτων

Ηλιακοί ρυθμιστές φόρτισης

Ηλιακοί συλλέκτες

Διακόπτες μεταφοράς

Solar home systems

EV Charging