δοκιμή πεδίου

Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
-- -- τοπική ώρα
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Split-cell

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Poly

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

PERC

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

* Αυτή είναι μια δοκιμή πεδίου και τα αποτελέσματα αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία, Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Search results

Εξαρτήματα

Αυτομετασχηματιστές

Επίγειο καλώδιο τροφοδοσίας

Απομονωτές μπαταρίας

Σύστημα Διαχείρισης Μπαταρίας

Συστήματα παρακολούθησης μπαταριών

Προστασία μπαταρίας

Καλώδια

Φορτιστές

Μετασχηματιστές DC-DC

Συστήματα διανομής DC και ασφάλειες

Αντιστροφείς

Αντιστροφείς/φορτιστές

Αντιστροφές/φορτιστής/MPPT

Μετασχηματιστές απομόνωσης

Οθόνες και παρακολούθηση συστημάτων

Ηλιακοί ρυθμιστές φόρτισης

Ηλιακοί συλλέκτες

Διακόπτες μεταφοράς

Solar home systems