Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Search results

Εξαρτήματα

Αυτομετασχηματιστές

Επίγειο καλώδιο τροφοδοσίας

Απομονωτές μπαταρίας

Σύστημα Διαχείρισης Μπαταρίας

Συστήματα παρακολούθησης μπαταριών

Προστασία μπαταρίας

Καλώδια

Φορτιστές

Μετασχηματιστές DC-DC

Συστήματα διανομής DC και ασφάλειες

Αντιστροφείς

Αντιστροφείς/φορτιστές

Αντιστροφές/φορτιστής/MPPT

Μετασχηματιστές απομόνωσης

Οθόνες και παρακολούθηση συστημάτων

Ηλιακοί ρυθμιστές φόρτισης

Ηλιακοί συλλέκτες

Διακόπτες μεταφοράς

Solar home systems