Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Αγορά Βιομηχανίας

Η βιομηχανική αγορά αποτελείται από ευρύ φάσμα οργανώσεων όπου μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα της Victron. Έχουμε προσφέρει υποστήριξη σε κυβερνήσεις, σε προμηθευτές ενέργειας και σε μεταλλευτικές εταιρίες. Οι δυνατότητες συνεργασίας είναι ατέλειωτες.

Announcing the new CANvu GX …information you can touch!

It’s so convenient to be able access all your system information via touch screen – and because the CANvu GX is a sealed-unit, you can install it in some challenging environments! The IP67 rating of the CANvu GX means that it is completely protected against dust ingress, and can even withstand half an hour’s immersion […]

Solar Power in Industrial Quantities

Electronics company Bosco Printed Circuits, who are located in Johannesburg, were used to seeing production come to a halt on their shop floor as often as twice a week – caused by power cuts. Sometimes the outages were scheduled, sometimes they just happened. Every time there was an unexpected power outage the electroplating machines would […]