Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

BlueSolar PWM-LCD&USB 

  • Οθόνη υγρών κρυστάλλων
  • Δύο έξοδοι USB 5 Volt
  • Πλήρως προγραμματιζόμενη λειτουργία ελέγχου φωτισμού  ,
  • Τρία πλήρως προγραμματιζόμενα στάδια φόρτισης μπαταρίας (σταθερής έντασης, χαμηλής έντασης, συντήρηση)
  • Έξοδος φορτίου με χαμηλή τάση και μη αυτόματη αποσύνδεση (προγραμματιζόμενη)
  • Έξοδος φορτίου προστατευμένη από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα
  • Προστατευμένη από σύνδεση με αναστροφή της πολικότητας των ηλιακών πάνελ ή/και της μπαταρίας

BlueSolar PWM DUO-LCD&USB
Όλες οι παραπάνω λειτουργίες, συν οι παρακάτω:

  • Φορτίζει δύο ξεχωριστές μπαταρίες
  • Προγραμματιζόμενη αναλογία ρεύματος φόρτισης
  • Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας 

μοντέλα: 12 / 24 / 48 Volt

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου