Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

São Paulo Boat Show

Εκθέτες

IBEX 2023

Εκθέτες

REI Expo 2023

Εκθέτες

INMEX 2023

Εκθέτες

  • Dankris Power Systems
  • Αρ. περιπτέρου G56

Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France

Εκθέτες

Overland Expo East

Εκθέτες

Adventure Van Expo (Tennessee)

Εκθέτες

Salón Internacional del Caravaning 2023

Εκθέτες

ZEROEMISSION MEDITERRANEAN 2023

Εκθέτες

  • Uflex S.r.l.
  • Αρ. περιπτέρου HALL 1 - Stand D18-E17

KORMARINE 2023

Εκθέτες

All-Energie Australia

Εκθέτες

Vanfest

Εκθέτες

METSTRADE 2023

Εκθέτες

Solutrans 2023

Εκθέτες

Touristik & Caravaning International Leipzig 2023

Εκθέτες

Solar Solutions Düsseldorf

Εκθέτες

Boot und Fun Berlin 2023

Εκθέτες

OFF-GRID Experts Workshop 2023

Εκθέτες