Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Pay-As-You-Go

solar home systems and mini grids

We offer many PAYG solutions

Victron Energy offers many beneficial products for PAYG solar home systems and mini-grids, enabling lower income customers to take advantage of high quality systems.
Μάθετε περισσότερα

Three examples for the PAYG-market:

100Wp to 1kWp / DC only

Victron Energy`s 100 Wp solar home system provides enough energy to power lights, mobile phones and even a TV. The system protects itself from overloads and deep discharge is prevented. The BatteryLife algorithm assures that the battery is recharged completely, causing an extended battery life.

Χρησιμοποιημένα προϊόντα

200Wp to 5kWp / DC/AC

The 1 kWp solar home system provides electricity to power several lights, radios, mobile phones, TVs, fridges and a variety of further household and consumer appliances. Also the system is powerful enough for entrepreneurial customers to run small businesses. The system can be monitored using a Bluetooth dongle.

10kWp to 60 kWp / Mini-grid

With a mini-grid a complete community can be provided with electricity. Remotely the mini-grid can be monitored and controlled. The system can use MPPT charge regulators or grid inverters. When grid inverters are used, the solar panels can be installed at different locations in the grid.

Blogposts

Collaboration to deliver PAYG solar solutions to the Congo

Victron Energy offers many beneficial products for pay-as-you-go (PAYG), enabling customers to take advantage of high quality systems at an affordable cost. Collaborations are being forged with various partners to offer turnkey solutions in this domain..

Victron Energy Pay As You Go solar power

Electricity in Benin is a fickle thing. Many areas, particularly in rural environments, are not covered by the national grid. The costs for solar energy have been falling for decades, but for many in Benin it remains a major investment. The key to surpassing this difficulty lies in that orange box in the picture.Designed by French start-up MyJouleBox,this mini-computer allows the creation of a “pay-as-you-go” system, consisting of spreading the payment over three years...

Pay-As-You-Go

By using a unique financing approach, called Pay-As-You-Go financing, low-income customers are able to make use of good quality installations, maintenance and high quality solar energy systems.

This is a clean alternative to expensive environmentally damaging, and unhealthy fossil fuels. The PAYG concept also improves energy service, creates rural employment and raises the productivity in the energy sector.

Με στιβαρά, αποδοτικά συστήματα ηλιακής ενέργειας, η Victron Energy προσφέρει προϊόντα για οικιακά ηλιακά συστήματα PAYG (Pay-As-You-Go, κατανεμημένων πληρωμών). Τα προϊόντα της Victron μπορούν να αποστέλλουν δεδομένα απόδοσης προϊόντων σε πραγματικό χρόνο αλλά και χωρίς σύνδεση, ώστε να είναι εφικτή η εξ αποστάσεως διάγνωση και επίλυση των περισσότερων προβλημάτων των πελατών, κάτι που είναι απαραίτητο για πελάτες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Επιπλέον, τα συστήματα παρέχονται με διατάξεις προστασίας και αλγορίθμους, όπως ο BatteryLife, που βελτιώνουν τη διάρκεια ζωής των μπαταριών. Για να ανταποκρίνονται στις διάφορες ενεργειακές ανάγκες των διαφορετικών νοικοκυριών και κοινοτήτων, τα συστήματα διατίθενται σε διάφορα μεγέθη από 100 kWp έως 200 kWp.

Επικοινωνία