Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Phoenix Inverter 12 / 24 / 48 Volt / Phoenix Inverter Compact 12 / 24 Volt

Phoenix Inverter 12 / 24 / 48 Volt / Phoenix Inverter Compact 12 / 24 Volt

Inverter

Inverters allow you to power domestic equipment - requiring 230V/120V AC - using 'leisure' or 'automotive' batteries rated at 12V, 24V or 48V DC.

Models: 12V 3000, 24V 3000/5000, 48V 3000/5000

Λήψη Αρχείων

Πού να αγοράσετε

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy Αναζήτηση αντιπροσώπων