Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

VRM - Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση

Παρακολουθήστε, διαχειριστείτε και βελτιστοποιήστε εξ αποστάσεως τα Victron Energy συστήματά σας και εντοπίστε δυνητικά προβλήματα έγκαιρα ρυθμίζοντας ειδοποιήσεις και συναγερμούς. Με την πιο ενημερωμένη λύση Εξ Αποστάσεως Παρακολούθησης στον πλανήτη, έχετε πάντα τον τέλειο έλεγχο, από οπουδήποτε στον κόσμο.

Η εφαρμογή VRM είναι δωρεάν και λειτουργεί με μια συσκευή GX όπως η Cerbo GX με σύνδεση Ίντερνετ ή με τη GlobalLink 520 για μικρότερα συστήματα. 

Παρακολουθήστε

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο. Πλήρης έλεγχος

Παρακολουθήστε την κατάσταση φόρτισης των μπαταριών, την κατανάλωση ισχύος, την αποκομιδή ενέργειας από την ηλιακή εγκατάσταση, τη γεννήτρια και το δίκτυο ρεύματος, όλα σε πραγματικό χρόνο. Βελτιστοποιήστε τη συγκομιδή και τη χρήση της ενέργειας με γραφήματα ιστορικού και λεπτομερείς αναλυτικές αναφορές. Εντοπίστε έγκαιρα τα δυνητικά προβλήματα ρυθμίζοντας ειδοποιήσεις και δρώντας σε περίπτωση συναγερμών, για να αποτρέψετε οριστική βλάβη του συστήματος.

Διαχειριστείτε

Εγκαταστήστε οπουδήποτε. Διαχειριστείτε από οπουδήποτε

Ελέγξτε εύκολα τη σύνδεση ρεύματος ξηράς και τις θερμοκρασίες των μπαταριών, ενεργοποιήστε τον αντιστροφέα, εκκινήστε (αυτόματα)/σταματήστε τις γεννήτριες ή ακόμα ρυθμίστε περιόδους ησυχίας για αποφυγή εκκίνησης των γεννητριών μέσα στη νύχτα. Με την εφαρμογή VRM μπορείτε να αλλάζετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, να αναλαμβάνετε δράσεις μετά από συναγερμούς, να πραγματοποιείτε διαγνωστικούς ελέγχους και να επιλύετε προβλήματα από όπου και να βρίσκεστε.

Βελτιστοποιήστε

Προσαρμόστε το σύστημα στις πραγματικές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο

Με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες πραγματικές συνθήκες εκτός του δικτύου ρεύματος, οι πληροφορίες και οι ενέργειες που βασίζονται σε παραμέτρους σε πραγματικό χρόνο είναι κρίσιμης σημασίας για τη βέλτιστη απόδοση και χρήση του συστήματος. Με την εφαρμογή VRM, μπορούν να δημιουργηθούν εύκολα έξυπνοι κανόνες ώστε το σύστημα να μπορεί να αντιμετωπίζει σε πραγματικό χρόνο προβλήματα που οφείλονται στις πραγματικές συνθήκες. Με πληροφορίες για τα δεδομένα, οι εκτός δικτύου χρήστες μπορούν να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά κατανάλωσης ενέργειας του συστήματός τους για καλύτερη ισορροπία με την αποκομιδή ενέργειας, για παράδειγμα με χρήση των συσκευών μεγάλης κατανάλωσης μόνον όταν υπάρχει επαρκής ηλιακή ενέργεια.

Υπηρεσίες προδραστικής συντήρησης

Επιτύχετε τη μέγιστη ασφάλεια εκτός δικτύου

Χάρη στην τεχνογνωσία πίσω από τα συνδεδεμένα προϊόντα μας, η εφαρμογή VRM προσφέρει το ανώτατο επίπεδο ελέγχου. Είναι εφικτή η εξ αποστάσεως παρακολούθηση και διαχείριση πολλαπλών συστημάτων. Οι επιτόπιες επισκέψεις δεν είναι πλέον απαραίτητες, ενώ η προετοιμασία τους θα είναι ευκολότερη όταν πραγματικά υπάρξει η ανάγκη. Η εργασία με τη VRM συνεπάγεται νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, όπως συμβάσεις προδραστικών εργασιών σέρβις και συντήρησης για επαγγελματίες εγκαταστάτες.

Downloads & Support

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου