Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Παραγ

Why download the book "Energy Unlimited"?

Because the field of autonomous energy supply is in constant development and the demands are ever increasing. Aboard a ship for instance modern navigation and communication equipment depend on electricity, as does the increasing number of home appliances taken along.

This leads to developing new products and concepts.

For Reinout Vader, founder of Victron Energy, this was a good enough reason to write the book 'Energy Unlimited', in which subjects often creating doubts are discussed in detail. Also, more explanation is given on how different new products and concepts allow doing more with electricity.

Please fill out this form to order your free hardcopy of our book.

Or download the book:

Deutsch The Energy Unlimited book
English The Energy Unlimited book
Français The Energy Unlimited book
Nederlands The Energy Unlimited book
Svenska The Energy Unlimited book

At least one option needs to be checked.
Field marked with * are required fields.
Name *
Company
Address 1 *
Address 2
Zip/postal code
City *
State
Country *
Email address *
Phone *

How did you become aware of the free book?