Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Αγορά Αυτοκινήτων

Η αγορά αυτοκινήτων περιλαμβάνει ευρύ φάσμα εφαρμογών που χρειάζονται αξιόπιστη πηγή ενέργειας.  Σε οχήματα όπως τα πυροσβεστικά, τα ασθενοφόρα και τα αστυνομικά η ανθρώπινη ζωή εξαρτάται από τα αυτόνομα συστήματα. Έτσι η άψογη λειτουργία όλων των συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας. Η Victron Energy σας προσφέρει μία τέτοια λύση. Σας προσφέρουμε τη δική μας σύγχρονη λύση που σημαίνει ελευθερία και ανεξαρτησία. Ενέργεια. Οποτεδήποτε. Οπουδήποτε.

9kWh of Lithium reserve to roam the roads

Volts Energies are a Canadian Victron Energy dealer based in Laval, Quebec – and it seems their customers’ motorhomes (RVs) are just as large as their American neighbours. Such behemoths require  serious batteries. Over the last 15 years Volts Energies have specialised in off-grid photovoltaic solutions, providing energy systems for recreational and commercial vehicles, boats, […]

Bigger batteries: More Ah needed?

It’s a complaint I often hear – ‘My leisure batteries aren’t big enough and they keep going flat quickly.’ This blog is primarily aimed at motorhome, RV, campervan, caravan, commercial vans, boat and yacht owners – concerning the issue of more battery capacity needed, with different ways to achieve that. When running out of amps […]

Announcing the new CANvu GX …information you can touch!

It’s so convenient to be able access all your system information via touch screen – and because the CANvu GX is a sealed-unit, you can install it in some challenging environments! The IP67 rating of the CANvu GX means that it is completely protected against dust ingress, and can even withstand half an hour’s immersion […]

New Carry Case for Blue Smart IP65 Chargers and accessories

This is a really useful accessory for the IP65 charger. Professional and tidy, in one quick grab you’re ready to go. The carry case for the IP65 charger is one of those indispensable accessories. It protects your charger from the knocks and bangs of workshop life. It allows tidy storage, too – cables never get […]

Event Horses Travel First Class

If you have even a passing interest in Equestrian sports: Horse Racing, Polo, Show Jumping, Dressage or Point to Point, you will know that in order to compete in international events, both Horse and Rider need to arrive in tip-top condition. Horse Truck Ltd. is a bespoke transport maker – helping them do just that. The […]