Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Αγορά Αυτοκινήτων

Η αγορά αυτοκινήτων περιλαμβάνει ευρύ φάσμα εφαρμογών που χρειάζονται αξιόπιστη πηγή ενέργειας.  Σε οχήματα όπως τα πυροσβεστικά, τα ασθενοφόρα και τα αστυνομικά η ανθρώπινη ζωή εξαρτάται από τα αυτόνομα συστήματα. Έτσι η άψογη λειτουργία όλων των συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας. Η Victron Energy σας προσφέρει μία τέτοια λύση. Σας προσφέρουμε τη δική μας σύγχρονη λύση που σημαίνει ελευθερία και ανεξαρτησία. Ενέργεια. Οποτεδήποτε. Οπουδήποτε.

EXPLORIST.life – DIY Solar Install & Tutorial

There’s only one thing worse than enthusiasm and that’s a lack of it – something that Nate and Steph Yarbrough clearly don’t suffer from. I came across this exuberant couple via Victron Energy dealer Battle Born Batteries® of Reno, Nevada, who pointed me to Nate and Steph’s YouTube channel – and very professional it is […]

Jeff Sherman’s neat BMV, MPPT installation and review

When it comes to Truck Campers or indeed Motorhomes, RVs, Campervans or Caravans they all have one thing in common – the great outdoors and increasingly these days a requirement for more on and off-grid power, be it just DC or DC and AC. That means more of everything – likely solar, a generator, an […]

Globetrotting with Victron Energy

Introduction I stumbled across Simone Monticelli (Simo) and Lucia Gambelli (Lucy) on Facebook and was delighted to discover they are fellow motorcyclists and adventurers. Having said that when it comes to adventures they leave me eating their dust and mud with their wide ranging global travels. Looking at their photos from Royal Enfield motorcycles in […]

Mobile Clinic Ghana

In some countries, such as Ghana, medical facilities are not easily accessible. Ghana is situated in West Africa and bordered by the Ivory Coast, Togo and Burkina Faso. It is well known for its gold, diamonds and significant petroleum and natural gas resources.

Aluca vehicles

Aluca GmbH from Germany offers flexible and lightweight system solutions for vehicles and ready to use built-in modules. This van has a Victron system consisting of a BMV-700, MultiPlus inverter/charger, BatteryProtect and a 12,8V Lithium battery. With this system there is enough electricity on board to power many tools.