Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Αγορά Αυτοκινήτων

Η αγορά αυτοκινήτων περιλαμβάνει ευρύ φάσμα εφαρμογών που χρειάζονται αξιόπιστη πηγή ενέργειας.  Σε οχήματα όπως τα πυροσβεστικά, τα ασθενοφόρα και τα αστυνομικά η ανθρώπινη ζωή εξαρτάται από τα αυτόνομα συστήματα. Έτσι η άψογη λειτουργία όλων των συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας. Η Victron Energy σας προσφέρει μία τέτοια λύση. Σας προσφέρουμε τη δική μας σύγχρονη λύση που σημαίνει ελευθερία και ανεξαρτησία. Ενέργεια. Οποτεδήποτε. Οπουδήποτε.

Charge to Win

Back in my day we called it Scrambles, these days we know it as Motocross or MX for short. Not only has the name evolved but so has the sport and the bikes themselves. In a race the worst thing you could do (besides crashing) was stall the bike in a turn, which then involved […]

“The MultiPlus is amazing.”

I’m not saying the MultiPlus is amazing (although I think it is), but that is what Victron Energy customer Johannes Hovda tells me. Johannes and his family chose Victron products for the conversion of their 2006 Scania Irizar, 58 seater, touring bus – which it seems is large enough to be a school in its […]

The Victron Van install

The Victron Van is an installation comprising the following Victron Energy products, with videos and schematics to show how they all fit together: a MultiPlus Compact with occasional grid connection, Isolation Transformer, VE.Bus BMS Mains detector, Battery Protects, Buck-Boost DC-DC Converter, MPPT Solar charge controllers, Solar panels, VE.Bus BMS, a LiFePO4 battery with Smart Battery Sense, Color Control GX, GX GSM and a BMV-712 Smart.

9kWh of Lithium reserve to roam the roads

Volts Energies are a Canadian Victron Energy dealer based in Laval, Quebec – and it seems their customers’ motorhomes (RVs) are just as large as their American neighbours. Such behemoths require  serious batteries. Over the last 15 years Volts Energies have specialised in off-grid photovoltaic solutions, providing energy systems for recreational and commercial vehicles, boats, […]

Bigger batteries: More Ah needed?

It’s a complaint I often hear – ‘My leisure batteries aren’t big enough and they keep going flat quickly.’ This blog is primarily aimed at motorhome, RV, campervan, caravan, commercial vans, boat and yacht owners – concerning the issue of more battery capacity needed, with different ways to achieve that. When running out of amps […]