Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

VE.Direct Bluetooth Smart dongle

Εξαρτήματα

Using the VE.Direct to Bluetooth Smart dongle you can display your BMV or MPPT information on iOS and Android devices, using the VictronConnect app. View information wirelessly such as battery status and solar panel power, plus other useful data.

For a preview of this data along with high quality photos of the product and app, see ‘More information’ below.

The dongle is able to read data from all products with a VE.Direct port, such as the BMV-70x series battery monitors, Phoenix Inverters with VE.Direct portMPPT Solar Charge Controllers.

The Victron VE.Direct Bluetooth Smart dongle uses Bluetooth Low Energy, which is a technology for the Internet of Things (IoT).

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία