δοκιμή πεδίου

Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
-- -- τοπική ώρα
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Split-cell

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Poly

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

PERC

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

* Αυτή είναι μια δοκιμή πεδίου και τα αποτελέσματα αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία, Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Sun Inverter

Ο Sun Inverter συνδυάζει έναν αντιστροφέα ημιτονοειδών κυμάτων και έναν ηλιακό φορτιστή PWM στο ίδιο περίβλημα και εγκαθίσταται εύκολα, με την ελάχιστη δυνατή καλωδίωση.

Ο αντιστροφέας σάς επιτρέπει να τροφοδοτείτε οικιακό εξοπλισμό - που λειτουργεί με 230 V - από μπαταρίες «σκαφών και οχημάτων αναψυχής» ή μπαταρίες «αυτοκινήτου» ονομαστικής τάσης 12 V ή 24 V.

Ο ηλιακός φορτιστής διασφαλίζει ότι οι μπαταρίες φορτίζονται από ενέργεια που συλλέγεται από τους ηλιακούς συλλέκτες σας. Ο αλγόριθμος φόρτισης είναι προγραμματιζόμενος.

Οι παράμετροι του αντιστροφέα και του ηλιακού φορτιστή μπορούν να διαβάζονται μέσω Bluetooth με χρήση της εφαρμογής VictronConnect. Επιπλέον, ο αντιστροφέας διαθέτει θύρα VE.Direct, για σύνδεση σε συσκευή GX ή GlobalLink 520 για παρακολούθηση του συστήματος.

Μοντέλα: 12V|250VA and 24V|250VA

VictronConnect

Το VictronConnect σάς επιτρέπει να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες κατάστασης και να διαμορφώνετε τις παραμέτρους οποιωνδήποτε συστημάτων Victron τα οποία είτε έχουν ενσωματωμένο Bluetooth είτε συνδέονται σε προσαρμογέα VE.Direct Bluetooth Smart.

Λήψεις

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου