Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Sun Inverter

Ο Sun Inverter συνδυάζει έναν αντιστροφέα ημιτονοειδών κυμάτων και έναν ηλιακό φορτιστή PWM στο ίδιο περίβλημα και εγκαθίσταται εύκολα, με την ελάχιστη δυνατή καλωδίωση.

Ο αντιστροφέας σάς επιτρέπει να τροφοδοτείτε οικιακό εξοπλισμό - που λειτουργεί με 230 V - από μπαταρίες «σκαφών και οχημάτων αναψυχής» ή μπαταρίες «αυτοκινήτου» ονομαστικής τάσης 12 V ή 24 V.

Ο ηλιακός φορτιστής διασφαλίζει ότι οι μπαταρίες φορτίζονται από ενέργεια που συλλέγεται από τους ηλιακούς συλλέκτες σας. Ο αλγόριθμος φόρτισης είναι προγραμματιζόμενος.

Οι παράμετροι του αντιστροφέα και του ηλιακού φορτιστή μπορούν να διαβάζονται μέσω Bluetooth με χρήση της εφαρμογής VictronConnect. Επιπλέον, ο αντιστροφέας διαθέτει θύρα VE.Direct, για σύνδεση σε συσκευή GX ή GlobalLink 520 για παρακολούθηση του συστήματος.

Μοντέλα: 12V|250VA and 24V|250VA

VictronConnect

Το VictronConnect σάς επιτρέπει να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες κατάστασης και να διαμορφώνετε τις παραμέτρους οποιωνδήποτε συστημάτων Victron τα οποία είτε έχουν ενσωματωμένο Bluetooth είτε συνδέονται σε προσαρμογέα VE.Direct Bluetooth Smart.

Downloads & Support

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου