Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Blue Smart IP67 Charger Waterproof

12 / 24 Volt

Φορτιστές

Bluetooth Smart enabled
The Blue Smart IP67 Battery Charger is THE wireless solution to monitor voltage and current, to change settings and to update the charger when new features become available.
With Bluetooth, the functionality of the IP67 charger is enhanced and is similar to that of our IP22 and IP65 chargers.

Completely encapsulated: waterproof, shockproof and ignition protected
Water, oil or dirt will not damage the Blue Smart IP67 Battery Charger. The casing is made of cast aluminium and the electronics are moulded in resin.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία