Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Το Smart BatteryProtect αποσυνδέει την μπαταρία από μη απαραίτητα φορτία πριν την πλήρη αποφόρτισή της (που θα μπορούσε να προξενήσει ζημιά στην μπαταρία) ή πριν απομείνει στην μπαταρία ανεπαρκής φόρτιση για να περιστρέψει τον κινητήρα με τη μίζα.

Όταν χρησιμοποιείτε Bluetooth για να προγραμματίσετε το Smart BatteryProtect, μπορείτε να ορίσετε οποιαδήποτε απαιτούμενα επίπεδα σύμπλεξης/ αποσύμπλεξης της μπαταρίας. Εναλλακτικά, με τον ακροδέκτη προγραμματισμού μπορεί να οριστεί ένα από εννέα προκαθορισμένα επίπεδα σύμπλεξης/ αποσύμπλεξης της μπαταρίας (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο).

Η δυνατότητα Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί αν χρειαστεί.

Το Smart BatteryProtect είναι μια συσκευή μονής κατεύθυνσης. Μπορεί να χειριστεί μόνο ρεύμα σε μία κατεύθυνση, συνεπώς είτε ρεύμα σε φορτίο είτε ρεύμα από φορτιστή, αλλά όχι και τα δύο ρεύματα ταυτόχρονα. Επιπλέον, το ρεύμα μπορεί να ρέει μόνο από τον ακροδέκτη IN στον ακροδέκτη OUT. Σε περίπτωση χρήσης με φορτίο, η μπαταρία συνδέεται στον ακροδέκτη IN, και σε περίπτωση χρήσης με φορτιστή, ο φορτιστής συνδέεται στον ακροδέκτη IN.

VictronConnect

Το VictronConnect σάς επιτρέπει να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες κατάστασης και να διαμορφώνετε τις παραμέτρους οποιωνδήποτε συστημάτων Victron τα οποία είτε έχουν ενσωματωμένο Bluetooth είτε συνδέονται σε προσαρμογέα VE.Direct Bluetooth Smart.

Downloads & Support

Ηλεκτρονική Εκπαίδευση Victron

Αν θα θέλατε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το προϊόν αυτό, έχουμε διαθέσιμο ένα μάθημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα βίντεο, συνδέσμους προς σημαντικές πηγές αναφοράς και ένα διαγώνισμα για να ελέγξετε τις γνώσεις σας. Η επιτυχής ολοκλήρωση επιβραβεύεται με πιστοποιητικό. Για την Ηλεκτρονική Εκπαίδευση Victron απαιτείται ένας δωρεάν λογαριασμός Επαγγελματία Victron.

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου