Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Με το ενσωματωμένο του Bluetooth, το BMV Smart είναι έτοιμο για την εποχή του "Διαδικτύου των πραγμάτων" (Internet of Things, IoT). Με την τεχνολογία Bluetooth να εφαρμόζεται στα περισσότερα άλλα προϊόντα της Victron Energy, η ασύρματη επικοινωνία μεταξύ προϊόντων θα απλοποιήσει την εγκατάσταση του συστήματος και θα βελτιώσει την απόδοσή του.
μοντέλα: Bluetooth built-in

VictronConnect

Το VictronConnect σας επιτρέπει να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες κατάστασης και να διαμορφώνετε τις παραμέτρους οποιωνδήποτε συστημάτων Victron τα οποία είτε έχουν ενσωματωμένο Bluetooth είτε συνδέονται σε έξυπνο προσαρμογέα Bluetooth VE.Direct.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου