δοκιμή πεδίου

Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
-- -- τοπική ώρα
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Split-cell

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Poly

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

PERC

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

* Αυτή είναι μια δοκιμή πεδίου και τα αποτελέσματα αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία, Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Τα VE.Bus BMS και VE.Bus BMS V2 είναι συστήματα διαχείρισης μπαταρίας (BMS) σχεδιασμένα να διασυνδέονται με και να προστατεύουν μία μεμονωμένη ή πολλαπλές μπαταρίες λιθίου Victron Lithium Battery Smart 12,8 V & 25,6 V (LiFePO4 ή LFP) σε συστήματα που έχουν αντιστροφείς ή αντιστροφείς/φορτιστές με επικοινωνία μέσω VE.Bus της Victron. Το σύστημα παρακολουθεί και προστατεύει τις μπαταρίες από υπέρταση και υπόταση σε κάθε μεμονωμένο στοιχείο και επίσης συνθήκες υπερβολικά υψηλής ή υπερβολικά χαμηλής θερμοκρασίας.

Με βάση την κατάσταση της μπαταρίας ή των μπαταριών, το σύστημα BMS:

  • Θα παράγει ένα σήμα προειδοποίησης συναγερμού για να ειδοποιήσει για επικείμενη κατάσταση υπότασης στοιχείου μπαταρίας.
  • Θα απενεργοποιήσει την αντιστροφή τάσης σε αντιστροφείς VE.Bus ή αντιστροφείς/φορτιστές μέσω VE.Bus και θα απενεργοποιήσει άλλα φορτία μέσω του ακροδέκτη «Load Disconnect» (Αποσύνδεση φορτίου) σε περίπτωση συνθηκών υπότασης ενός στοιχείου.
  • Θα απενεργοποιήσει τη φόρτιση σε αντιστροφείς VE.Bus ή αντιστροφείς/φορτιστές μέσω VE.Bus και θα απενεργοποιήσει άλλους φορτιστές μέσω του ακροδέκτη «Charge Disconnect» (Αποσύνδεση φόρτισης) σε περίπτωση συνθήκης υπέρτασης, υπερβολικά χαμηλής ή υπερβολικά υψηλής θερμοκρασίας στοιχείου μπαταρίας.

Το «αρχικό» VE.Bus BMS βρίσκει τη βέλτιστη χρήση του σε συστήματα χωρίς συσκευή GX.

Το «επόμενης γενιάς» VE.Bus BMS V2 έχει πρόσθετες δυνατότητες, όπως:

  • Ακροδέκτες εξ αποστάσεως ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.
  • Ικανότητα απενεργοποίησης ηλιακών φορτιστών VE.Direct και VE.Can μέσω μιας συσκευής GX.
  • Επιτρέπει τον έλεγχο του αντιστροφέα/φορτιστή VE.Bus από πολλαπλές συσκευές όπως τον Digital Multi Control, τον έξυπνο προσαρμογέα (dongle) VE.Bus Smart και/ή μια συσκευή GX.
  • Ακροδέκτες εισόδου και εξόδου βοηθητικής ισχύος που επιτρέπουν σε μια συσκευή GX να διατηρεί την τροφοδοσία της σε περίπτωση ενός τερματισμού λειτουργίας του συστήματος.

Λήψεις

Ηλεκτρονική Εκπαίδευση Victron

Αν θα θέλατε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το προϊόν αυτό, έχουμε διαθέσιμο ένα μάθημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα βίντεο, συνδέσμους προς σημαντικές πηγές αναφοράς και ένα διαγώνισμα για να ελέγξετε τις γνώσεις σας. Η επιτυχής ολοκλήρωση επιβραβεύεται με πιστοποιητικό. Για την Ηλεκτρονική Εκπαίδευση Victron απαιτείται ένας δωρεάν λογαριασμός Επαγγελματία Victron.

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου