δοκιμή πεδίου

Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
-- -- τοπική ώρα
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Split-cell

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Poly

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

PERC

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

* Αυτή είναι μια δοκιμή πεδίου και τα αποτελέσματα αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία, Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Το Lynx Smart BMS είναι ένα ειδικό σύστημα διαχείρισης μπαταριών για έξυπνες μπαταρίες λιθίου Victron. Υπάρχουν πολλά BMS διαθέσιμά για τη σειρά μπαταριών Smart Lithium και το Lynx Smart είναι η πιο πλούσια και πλήρης επιλογή. Οι κύριες προδιαγραφές του είναι:

  • Ενσωματωμένος διακόπτης 500A, που χρησιμοποιείται ως μηχανισμός ασφαλείας εφεδρικού συστήματος και επίσης διαθέσιμος ως διακόπτης κεντρικού συστήματος με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου
  • Οθόνη μπαταρίας, που δείχνει το ποσοστό κατάστασης φόρτισης και περισσότερα δεδομένα.
  • Σήμα πριν από τον συναγερμό: δώστε μια προειδοποίηση πριν το σύστημα τερματιστεί λόγω - για παράδειγμα - ενός χαμηλού κελιού.
  • Bluetooth για χρήση με την εφαρμογή VictronConnect για ρύθμιση και παρακολούθηση.
  • Τοπική και απομακρυσμένη παρακολούθηση χρησιμοποιώντας μια συσκευή Victron GX, για παράδειγμα το Cerbo GX.

Tο Lynx Smart BMS είναι μέρος του αρθρωτού συστήματος διανομής Lynx.

VictronConnect

Το VictronConnect σάς επιτρέπει να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες κατάστασης και να διαμορφώνετε τις παραμέτρους οποιωνδήποτε συστημάτων Victron τα οποία είτε έχουν ενσωματωμένο Bluetooth είτε συνδέονται σε προσαρμογέα VE.Direct Bluetooth Smart.

Λήψεις

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου