Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Το κιβώτιο προστασίας έναντι νησιδοποίησης 63 A μίας και τριών φάσεων είναι συνδυασμός μιας διάταξης προστασίας έναντι νησιδοποίησης, του Ziehl UFR1001E, δύο επαφών εντός γραμμής και κύριου διακόπτη κυκλώματος. Ενδείκνυται και για μονοφασικά και για 3φασικά συστήματα. Είναι ονομαστικού ρεύματος 63 A ανά φάση και όλα τα εξαρτήματα φιλοξενούνται άψογα σε ένα περίβλημα βαθμού προστασίας IP65.

Το κιβώτιο προστασίας έναντι νησιδοποίησης μπορεί να προστεθεί σε ένα σύστημα αντιστροφέα τροφοδοσίας δικτύου/φορτιστή (ESS) για τη συμμόρφωση με τοπικούς κανονισμούς έναντι νησιδοποίησης. 

Έχετε υπόψη σας ότι το Ziehl UFR1001E είναι διαθέσιμο και ως ξεχωριστό προϊόν, δείτε τη σελίδα του προϊόντος.

Downloads & Support

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου