δοκιμή πεδίου

Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
-- -- τοπική ώρα
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Split-cell

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Poly

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

PERC

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

* Αυτή είναι μια δοκιμή πεδίου και τα αποτελέσματα αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία, Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Το κιβώτιο προστασίας έναντι νησιδοποίησης 63 A μίας και τριών φάσεων είναι συνδυασμός μιας διάταξης προστασίας έναντι νησιδοποίησης, του Ziehl UFR1001E, δύο επαφών εντός γραμμής και κύριου διακόπτη κυκλώματος. Ενδείκνυται και για μονοφασικά και για 3φασικά συστήματα. Είναι ονομαστικού ρεύματος 63 A ανά φάση και όλα τα εξαρτήματα φιλοξενούνται άψογα σε ένα περίβλημα βαθμού προστασίας IP65.

Το κιβώτιο προστασίας έναντι νησιδοποίησης μπορεί να προστεθεί σε ένα σύστημα αντιστροφέα τροφοδοσίας δικτύου/φορτιστή (ESS) για τη συμμόρφωση με τοπικούς κανονισμούς έναντι νησιδοποίησης. 

Έχετε υπόψη σας ότι το Ziehl UFR1001E είναι διαθέσιμο και ως ξεχωριστό προϊόν, δείτε τη σελίδα του προϊόντος.

Λήψεις

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου