Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Το κιβώτιο προστασίας έναντι νησιδοποίησης 63 A μίας και τριών φάσεων είναι συνδυασμός μιας διάταξης προστασίας έναντι νησιδοποίησης, του Ziehl UFR1001E, δύο επαφών εντός γραμμής και κύριου διακόπτη κυκλώματος. Ενδείκνυται και για μονοφασικά και για 3φασικά συστήματα. Είναι ονομαστικού ρεύματος 63 A ανά φάση και όλα τα εξαρτήματα φιλοξενούνται άψογα σε ένα περίβλημα βαθμού προστασίας IP65.

Το κιβώτιο προστασίας έναντι νησιδοποίησης μπορεί να προστεθεί σε ένα σύστημα αντιστροφέα τροφοδοσίας δικτύου/φορτιστή (ESS) για τη συμμόρφωση με τοπικούς κανονισμούς έναντι νησιδοποίησης. 

Έχετε υπόψη σας ότι το Ziehl UFR1001E είναι διαθέσιμο και ως ξεχωριστό προϊόν, δείτε τη σελίδα του προϊόντος.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου