Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Ziehl Voltage and frequency relay UFR1001E

Εξαρτήματα

The UFR1001E monitors voltage and frequency in plants for own generation of electricity. It fulfills the requirements of VDE-AR-N 4105 bdew-directive, G59/3, G83/2 and ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712:2009 for generators connected to the public grid.

For more information, we refer you to the datasheet and certificates below which are available to download. Or visit www.ziehl.de and look for the UFR1001E under the Mains monitoring group.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία