Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Ziehl Ρελέ τάσης και συχνότητας UFR1001E
Το UFR1001E επιτηρεί τάση και συχνότητα σε εγκαταστάσεις για ιδιοπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Εκπληρώνει τις απαιτήσεις της οδηγίας VDE-AR-N 4105 BDEW, G59/3, G83/2 και ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712:2009 για γεννήτριες συνδεόμενες στο δημόσιο δίκτυο ρεύματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες, σας παραπέμπουμε παρακάτω στο δελτίο δεδομένων και στα πιστοποιητικά τα οποία είναι διαθέσιμα για λήψη μέσω διαδικτύου. Η επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ziehl.de και αναζητήστε το UFR1001E στην ομάδα Mains monitoring (Επιτήρησης δικτύου ρεύματος).

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου