Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 15/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9025 kWh
Split-cell: 9400 kWh
Poly: 9008 kWh
Perc: 9358 kWh

Ziehl Ρελέ τάσης και συχνότητας UFR1001E
Το UFR1001E επιτηρεί τάση και συχνότητα σε εγκαταστάσεις για ιδιοπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Εκπληρώνει τις απαιτήσεις της οδηγίας VDE-AR-N 4105 BDEW, G59/3, G83/2 και ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712:2009 για γεννήτριες συνδεόμενες στο δημόσιο δίκτυο ρεύματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες, σας παραπέμπουμε παρακάτω στο δελτίο δεδομένων και στα πιστοποιητικά τα οποία είναι διαθέσιμα για λήψη μέσω διαδικτύου. Η επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ziehl.de και αναζητήστε το UFR1001E στην ομάδα Mains monitoring (Επιτήρησης δικτύου ρεύματος).

Λήψεις

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου