Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Ziehl Ρελέ τάσης και συχνότητας UFR1001E
Το UFR1001E επιτηρεί τάση και συχνότητα σε εγκαταστάσεις για ιδιοπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Εκπληρώνει τις απαιτήσεις της οδηγίας VDE-AR-N 4105 BDEW, G59/3, G83/2 και ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712:2009 για γεννήτριες συνδεόμενες στο δημόσιο δίκτυο ρεύματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες, σας παραπέμπουμε παρακάτω στο δελτίο δεδομένων και στα πιστοποιητικά τα οποία είναι διαθέσιμα για λήψη μέσω διαδικτύου. Η επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ziehl.de και αναζητήστε το UFR1001E στην ομάδα Mains monitoring (Επιτήρησης δικτύου ρεύματος).

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου