δοκιμή πεδίου

Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
-- -- τοπική ώρα
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Split-cell

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Poly

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

PERC

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

* Αυτή είναι μια δοκιμή πεδίου και τα αποτελέσματα αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία, Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Ο διακόπτης μεταφοράς VE πραγματοποιεί αυτόματη μεταγωγή μεταξύ διαφορετικών παροχών ρεύματος: μεταξύ μιας γεννήτριας και ρεύματος ξηράς, μεταξύ ενός αντιστροφέα και μιας γεννήτριας ή μεταξύ ενός αντιστροφέα και ρεύματος ξηράς.
Ο διακόπτης μεταφοράς VE έχει δύο εισόδους και μία έξοδο και μεταφέρει αυτόματα στην έξοδο τη διαθέσιμη παροχή ρεύματος AC.

Ο διακόπτης μεταφοράς VE διατίθεται σε δύο μοντέλα:

  • 5 kVA, μονοφασικό, 200-250 V AC
  • 10 kVA, μονοφασικό, 200-250 V AC
Μοντέλα: 5 kVA, 10 kVA

Λήψεις

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου