Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Ο διακόπτης μεταφοράς VE πραγματοποιεί αυτόματη μεταγωγή μεταξύ διαφορετικών παροχών ρεύματος: μεταξύ μιας γεννήτριας και ρεύματος ξηράς, μεταξύ ενός αντιστροφέα και μιας γεννήτριας ή μεταξύ ενός αντιστροφέα και ρεύματος ξηράς.
Ο διακόπτης μεταφοράς VE έχει δύο εισόδους και μία έξοδο και μεταφέρει αυτόματα στην έξοδο τη διαθέσιμη παροχή ρεύματος AC.

Ο διακόπτης μεταφοράς VE διατίθεται σε δύο μοντέλα:

  • 5 kVA, μονοφασικό, 200-250 V AC
  • 10 kVA, μονοφασικό, 200-250 V AC
μοντέλα: 5 kVA, 10 kVA

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου