Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Ο Filax έχει σχεδιαστεί για την μεταφορά τροφοδοσίας ευαίσθητων συσκευών, όπως υπολογιστών ή οπτικοακουστικών συστημάτων, από τη μία πηγή AC στην άλλη. Η πρωτεύουσα πηγή είναι συνήθως η πηγή κεντρικής τροφοδοσίας, μιας γεννήτριας ή του δικτύου. Η εναλλακτική πηγή είναι συνήθως ένας αντιστροφέας. Με χρόνο εναλλαγής κάτω από τα 20 χιλιοστά του δευτερολέπτου, η λειτουργία των ευαίσθητων συσκευών συνεχίζεται χωρίς διακοπή. Ο Filax δεν προορίζεται για την τροφοδοσία οικιακών συσκευών υψηλής ισχύος, όπως τα πλυντήρια ή τα ηλεκτρικά μοτέρ.

Το Filax 2 διατίθεται σε δύο μοντέλα:

  • 230 V/50 Hz-240 V/60 Hz
  • 110 V/50 Hz-120 V/60 Hz

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου