Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

The Venus GX provides intuitive control and monitoring. It has the same functionality as the Color Control GX, with a few extras:

- lower cost, mainly because it has no display or buttons
- 3 tank sender inputs
- 2 temperature inputs

 

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία