δοκιμή πεδίου

Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
-- -- τοπική ώρα
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Split-cell

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Poly

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

PERC

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

* Αυτή είναι μια δοκιμή πεδίου και τα αποτελέσματα αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία, Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Μονάδα VE.Direct LoRaWAN
Χρησιμοποιώντας τη μονάδα VE.Direct LoRaWAN μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα σας BMV, MPPT ή αντιστροφέα Phoenix στην πύλη Victron Remote Management (VRM). Μπορείτε έτσι να προβάλλετε απευθείας στον υπολογιστή ή στο κινητό σας τηλέφωνο πληροφορίες όπως κατάστασης μπαταριών ή ισχύος ηλιακής ακτινοβολίας.

VRM Online Portal

Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση των συνδεδεμένων προϊόντων σας από τον δωρεάν ιστότοπό μας εξ αποστάσεως επιτήρησης, τον ιστότοπο VRM Online Portal (Online Πύλη VRM). Για να πάρετε μια ιδέα για το VRM Online Portal, επισκεφθείτε τον ιστότοπο vrm.victronenergy.com, και χρησιμοποιήστε το κουμπί 'Try Our Demo' (Δοκιμή της επίδειξης). Η χρήση της πύλης είναι δωρεάν.

Δίκτυο μεγάλης εμβέλειας ευρείας περιοχής (Long Range Wide Area Network, LoRaWAN)

Το LoRaWAN είναι ένα ασύρματο δίκτυο που λειτουργεί στη συχνότητα 868 MHz. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη εμβέλεια με χρήση μικρών ποσοτήτων ισχύος. Η μονάδα VE.Direct LoRaWAN μπορεί να αποστέλλει μέσω αυτού του δικτύου ωριαίες ενημερώσεις. Δεν χρειάζεστε συνδρομή για να χρησιμοποιήσετε αυτό το δίκτυο. Αν δεν έχετε κάλυψη στην περιοχή σας, είναι εφικτό να προσθέσετε τη δική σας πύλη (gateway).

Λήψεις

Free internet connection using LoRaWAN to VRM

It's a little unfair of me to grab your attention with the 'free internet' connection and the new VE.Direct LoRaWAN module to the VRM , but it's true - no data charge. However as with everything there's always two sides to the coin - benefits to connecting products this way and some limitations. Regardless this new product might just be what you need to connect Victron products to monitor data...
Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου