Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Μονάδα VE.Direct LoRaWAN
Χρησιμοποιώντας τη μονάδα VE.Direct LoRaWAN μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα σας BMV, MPPT ή αντιστροφέα Phoenix στην πύλη Victron Remote Management (VRM). Μπορείτε έτσι να προβάλλετε απευθείας στον υπολογιστή ή στο κινητό σας τηλέφωνο πληροφορίες όπως κατάστασης μπαταριών ή ισχύος ηλιακής ακτινοβολίας.

VRM Online Portal

Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση των συνδεδεμένων προϊόντων σας από τον δωρεάν ιστότοπό μας εξ αποστάσεως επιτήρησης, τον ιστότοπο VRM Online Portal (Online Πύλη VRM). Για να πάρετε μια ιδέα για το VRM Online Portal, επισκεφθείτε τον ιστότοπο vrm.victronenergy.com, και χρησιμοποιήστε το κουμπί 'Try Our Demo' (Δοκιμή της επίδειξης). Η χρήση της πύλης είναι δωρεάν.

Δίκτυο μεγάλης εμβέλειας ευρείας περιοχής (Long Range Wide Area Network, LoRaWAN)

Το LoRaWAN είναι ένα ασύρματο δίκτυο που λειτουργεί στη συχνότητα 868 MHz. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη εμβέλεια με χρήση μικρών ποσοτήτων ισχύος. Η μονάδα VE.Direct LoRaWAN μπορεί να αποστέλλει μέσω αυτού του δικτύου ωριαίες ενημερώσεις. Δεν χρειάζεστε συνδρομή για να χρησιμοποιήσετε αυτό το δίκτυο. Αν δεν έχετε κάλυψη στην περιοχή σας, είναι εφικτό να προσθέσετε τη δική σας πύλη (gateway).

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Find a dealer