Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Μονάδα VE.Direct LoRaWAN
Χρησιμοποιώντας τη μονάδα VE.Direct LoRaWAN μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα σας BMV, MPPT ή αντιστροφέα Phoenix στην πύλη Victron Remote Management (VRM). Μπορείτε έτσι να προβάλλετε απευθείας στον υπολογιστή ή στο κινητό σας τηλέφωνο πληροφορίες όπως κατάστασης μπαταριών ή ισχύος ηλιακής ακτινοβολίας.

VRM Online Portal

Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση των συνδεδεμένων προϊόντων σας από τον δωρεάν ιστότοπό μας εξ αποστάσεως επιτήρησης, τον ιστότοπο VRM Online Portal (Online Πύλη VRM). Για να πάρετε μια ιδέα για το VRM Online Portal, επισκεφθείτε τον ιστότοπο vrm.victronenergy.com, και χρησιμοποιήστε το κουμπί 'Try Our Demo' (Δοκιμή της επίδειξης). Η χρήση της πύλης είναι δωρεάν.

Δίκτυο μεγάλης εμβέλειας ευρείας περιοχής (Long Range Wide Area Network, LoRaWAN)

Το LoRaWAN είναι ένα ασύρματο δίκτυο που λειτουργεί στη συχνότητα 868 MHz. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη εμβέλεια με χρήση μικρών ποσοτήτων ισχύος. Η μονάδα VE.Direct LoRaWAN μπορεί να αποστέλλει μέσω αυτού του δικτύου ωριαίες ενημερώσεις. Δεν χρειάζεστε συνδρομή για να χρησιμοποιήσετε αυτό το δίκτυο. Αν δεν έχετε κάλυψη στην περιοχή σας, είναι εφικτό να προσθέσετε τη δική σας πύλη (gateway).

Λήψη Αρχείων

Free internet connection using LoRaWAN to VRM

It's a little unfair of me to grab your attention with the 'free internet' connection and the new VE.Direct LoRaWAN module to the VRM , but it's true - no data charge. However as with everything there's always two sides to the coin - benefits to connecting products this way and some limitations. Regardless this new product might just be what you need to connect Victron products to monitor data...
Μάθετε περισσότερα

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου