δοκιμή πεδίου

Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
-- -- τοπική ώρα
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Split-cell

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Poly

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

PERC

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

* Αυτή είναι μια δοκιμή πεδίου και τα αποτελέσματα αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία, Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

MPPT Control

Ο MPPT Control σας επιτρέπει να δείτε την κατάσταση καθώς και τη διαμόρφωση όλων των ελεγκτών φόρτισης BlueSolar MPPT οι οποίοι διαθέτουν θύρα επικοινωνίας VE.Direct. Ο MPPT Control είναι τοποθετημένος στο γνώριμο ήδη περίβλημα της σειράς BMV-700, διατηρώντας συνέπεια και επαγγελματική εμφάνιση στους πίνακές σας και στον εξοπλισμό σας επιτήρησης συστημάτων.

Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης καθώς και την ανάρτηση ιστολογίου MPPT Control για περισσότερες πληροφορίες.

Για να τοποθετήσετε εύκολα το MPPT Control σε τοίχο, αντί για χωνευτή τοποθέτηση σε πίνακα, χρησιμοποιήστε ένα από τα περιβλήματά μας επιτοίχιας τοποθέτησης. Δείτε τη σχετική παρουσίαση προϊόντων τύπου συρόμενης προβολής παρακάτω.

Χαρακτηριστικά:
1. Προβολή ζωντανών πληροφοριών κατάστασης, περιλαμβανομένης ισχύος ηλιακών πάνελ, τάσης μπαταρίας, ρεύματος φόρτισης, ρεύματος φορτίου και άλλων.
2. Προβολή πληροφοριών ιστορικού
    A. Προβολή τιμών από αρχή χρήσης
    B. Προβολή ιστορικού 30 ημερών
3. Διαμόρφωση MPPT

Λήψεις

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου