Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
MPPT Control

Ο MPPT Control σας επιτρέπει να δείτε την κατάσταση καθώς και τη διαμόρφωση όλων των ελεγκτών φόρτισης BlueSolar MPPT οι οποίοι διαθέτουν θύρα επικοινωνίας VE.Direct. Ο νέος MPPT Control είναι τοποθετημένος στο γνώριμο ήδη περίβλημα της σειράς BMV-700, διατηρώντας συνέπεια και επαγγελματική εμφάνιση στους πίνακές σας και στον εξοπλισμό σας επιτήρησης συστημάτων.

Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης καθώς και την ανάρτηση ιστολογίου MPPT Control για περισσότερες πληροφορίες.

Για να τοποθετήσετε εύκολα το MPPT Control σε τοίχο, αντί για χωνευτή τοποθέτηση σε πίνακα, χρησιμοποιήστε ένα από τα περιβλήματά μας επιτοίχιας τοποθέτησης. Δείτε τη σχετική παρουσίαση προϊόντων τύπου συρόμενης προβολής παρακάτω.

Χαρακτηριστικά

1. Προβολή ζωντανών πληροφοριών κατάστασης, περιλαμβανομένης ισχύος ηλιακών πάνελ, τάσης μπαταρίας, ρεύματος φόρτισης, ρεύματος φορτίου και άλλων.
2. Προβολή πληροφοριών ιστορικού
    A. Προβολή τιμών από αρχή χρήσης
    B. Προβολή ιστορικού 30 ημερών
3. Διαμόρφωση MPPT

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου