Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

The MPPT Control lets you see the status as well as setup all BlueSolar MPPT Charge Controllers that have a VE.Direct communications port. The new MPPT Control is mounted in the familiar BMV-700 series housing, maintaining a consistent and professional look to your panels and systems monitoring equipment.

See the user and installation manual as well as our MPPT Control blog post for more information.

To easily mount the MPPT Control on a wall, instead of flush mounted in a panel, use one of our wall mount enclosures. See the related products slider below.

Features

  1. View live status information, including solar watts, battery voltage, charge current, load current and more. 
  2. View historical information
    A. All-time values
    B. 30-day historical values
  3. MPPT setup
Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία