δοκιμή πεδίου

Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
-- -- τοπική ώρα
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Split-cell

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Poly

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

PERC

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

* Αυτή είναι μια δοκιμή πεδίου και τα αποτελέσματα αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία, Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Ψηφιακός Πολλαπλός Έλεγχος 200/200A GX

Ψηφιακός Πολλαπλός Έλεγχος χρησιμοποιείται για την απομακρυσμένη προβολή και προσαρμογή του ρεύματος εισόδου AC, δηλαδή για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μονάδων Multi ή Quattro. Έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνεται σωστά με τον πίνακα ελέγχου του σκάφους, του οχήματος ή του οικιακού συστήματος.

Πίνακα Ψηφιακού Πολλαπλού Έλεγχου έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με τα Multi/Quattro. Αυτό το προϊόν περιέχει ρυθμίσεις μονής μονάδας, παράλληλου και 2-3 φάσης. Είναι πολύ εύκολη η σύνδεση της Πίνακας Ψηφιακού Πολλαπλού Έλεγχου με το δικό σας σύστημα. Τις περισσότερες φορές, η χρίση του καλωδίου RJ45 είναι αρκετό για να γίνει μια σύνδεση και δεν απαιτείται πρόσθετη διαχείριση εγκατάστασης.


Λήψεις

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου