Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Ψηφιακός πίνακας πολλαπλών ελέγχων GX

Ο ψηφιακός πίνακας πολλαπλών ελέγχων GX είναι ίδιος με την προηγούμενη έκδοση, αλλά με νέα σχεδίαση. Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα αυτού του πίνακα είναι η εύκολη στερέωσή του: το συνοδευτικό πλαίσιο στερέωσης επιτρέπει στο χρήστη να στερεώσει τον πίνακα είτε από την μπροστινή είτε από την πίσω πλευρά. Λόγω του πλαισίου στερέωσης, οι οπές στερέωσης δεν είναι πλέον ορατές. Το σώμα του πίνακα GX αποτελείται από πλαστικό, που σημαίνει ότι ο πίνακας είναι πιο ελαφρύς με πιο μοντέρνα όψη.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου