Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση
Ψηφιακός Πολλαπλός Έλεγχος 200/200A GX

Ψηφιακός Πολλαπλός Έλεγχος χρησιμοποιείται για την απομακρυσμένη προβολή και προσαρμογή του ρεύματος εισόδου AC, δηλαδή για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μονάδων Multi ή Quattro. Έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνεται σωστά με τον πίνακα ελέγχου του σκάφους, του οχήματος ή του οικιακού συστήματος.

Πίνακα Ψηφιακού Πολλαπλού Έλεγχου έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με τα Multi/Quattro. Αυτό το προϊόν περιέχει ρυθμίσεις μονής μονάδας, παράλληλου και 2-3 φάσης. Είναι πολύ εύκολη η σύνδεση της Πίνακας Ψηφιακού Πολλαπλού Έλεγχου με το δικό σας σύστημα. Τις περισσότερες φορές, η χρίση του καλωδίου RJ45 είναι αρκετό για να γίνει μια σύνδεση και δεν απαιτείται πρόσθετη διαχείριση εγκατάστασης.


Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου