Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Μετασχηματιστής ρεύματος 100A:50mA για MultiPlus-II / MultiGrid-II για εφαρμογή PowerControl και PowerAssist και για βελτιστοποίηση της αυτοκατανάλωσης με εξωτερική μέτρηση ρεύματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το δελτίο δεδομένων του MultiPlus-II.

Έχετε υπόψη σας ότι διατίθενται δύο τύποι:

  • Ο CTR11xxxx έχει σύνδεσμο τύπου βύσματος
  • Ο CTR12xxxx έχει άκρα καλωδίου

 Και οι δύο τύποι είναι διαθέσιμοι με μήκη καλωδίου 1, 5 και 20 μέτρων.

Downloads & Support

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου