Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Ο γαλβανικός απομονωτής αποτρέπει ηλεκτρολυτική διάβρωση. Εμποδίζει το άμεσο ρεύμα χαμηλής τάσης που εισέρχεται στο σκάφος σας από το καλώδιο γείωσης της παροχής ρεύματος στην παραλία. Αυτά τα ρεύματα μπορούν να προκαλέσουν την διάβρωση στα μέρη που είναι σε επαφή με το νερό όπως το κύτος, έλικας και άξονα κάτω από το σκάφος.
Ο γαλβανικός απομονωτής αποτελείται εσωτερικά από δύο διόδους οι οποίες συνδέονται αντιπαράλληλα. Όταν συνδέονται με αυτόν τον τρόπο, οι δίοδοι επιτρέπουν τη διέλευση ρεύματος και στις δύο κατευθύνσεις, αλλά μόνο πάνω από μια ορισμένη τάση κατωφλίου. Η τάση στην οποία ο συνδυασμός διόδων γίνεται αγώγιμος είναι τα 1,4 V DC.

Ο απομονωτής συνδέεται απευθείας μετά τη σύνδεση 230 V του σκάφους σας. Η τάση διέλευσης από το γαλβανικό απομονωτή είναι μεγαλύτερη από τη διαφορά δυναμικού μεταξύ μετάλλων. Το αποτέλεσμα είναι να μην επιτρέπεται η διέλευση αυτής της χαμηλής τάσης, και επομένως ο γαλβανικός απομονωτής θα αποτρέπει τα ηλεκτρολυτικά ρεύματα. Ωστόσο, αν υπάρχει (υψηλότερη) τάση σφάλματος στο κύκλωμα AC, οι δίοδοι θα επιτρέψουν τη διέλευση ρεύματος και η συσκευή προστασίας από ρεύμα διαρροής θα διακόψει το κύκλωμα.

Downloads & Support

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου