Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Όπως και ο MultiPlus-II 2x120 V, ο Quattro-II 2x120 V είναι ένας συνδυασμένος αντιστροφέας και φορτιστής που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις τυπικές εφαρμογές διαιρούμενης φάσης 50 A 120/240 VAC της Βόρειας Αμερικής. Επιπλέον, μπορεί να δεχθεί δύο εισόδους εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) και συνδέεται αυτόματα στην ενεργή πηγή.

Είτε τροφοδοτείται από ρεύμα ξηράς είτε από γεννήτρια, ο Quattro-II 2x 120 V μπορεί να δεχθεί και να επιτρέψει τη διέλευσης και στις δύο γραμμές μιας παροχής 120/240 V, με τη δυνατότητα αξιοποίησης της πλήρους τιμής 50 A για φόρτιση και φορτία AC. Σε περίπτωση σύνδεσης σε μονοφασική παροχή 120 V, η είσοδος L1 του Quattro-II 2x 120 V θα δεχθεί εισερχόμενη ισχύ για φόρτιση και διέλευση ενώ συνδυάζει τις εξόδους L1 και L2 για 120 V μίας φάσης σε κάθε γραμμή.

Ο Quattro μεταβαίνει σε λειτουργία αντιστροφέα όταν δεν υπάρχει πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος. Η έξοδος του αντιστροφέα είναι επίσης 120 V μονοφασική. Σε λειτουργία αντιστροφέα, ο Quattro 2x 120 V συνδέει εσωτερικά τις δύο γραμμές L1 και L2 μεταξύ τους για να παρέχει 120 VAC σε φορτία σε οποιαδήποτε από τις δύο εξόδους. Επομένως, σε όλες τις συνθήκες σύνδεσης, και στις δύο πλευρές ενός πίνακα διανομής θα παρέχεται τάση 120 V. Ωστόσο, τα 240 VAC είναι διαθέσιμα μόνο όταν ο Quattro τροφοδοτείται από μια πηγή διαιρούμενης φάσης 120/240 VAC. Αυτό αποτρέπει την αποφόρτιση της μπαταρίας από βαριά φορτία όπως συστήματα θέρμανσης νερού ή κλιματιστικά 240 V.

Ο Quattro-II 2x 120 V διαθέτει όλες τις λειτουργίες που αναμένονται από τη σειρά μας ευέλικτων αντιστροφέων / φορτιστών, στις οποίες περιλαμβάνονται PowerControl, PowerAssist, όριο ρεύματος εισόδου, δύο έξοδοι εναλλασσόμενου ρεύματος, καθώς και παράλληλη και 3φασική διαμόρφωση για συστήματα VE.Bus μεγαλύτερης δυναμικότητας. Ενδείκνυται για μπαταρίες LiFePO4 και ένα εύρος από άλλες τεχνολογίες μπαταριών.

Μοντέλα: 3000VA

Downloads & Support

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου