Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

The MultiPlus-II 2 x120V is the perfect one-box mobile solution for standard North American 50A 120/240VAC split-phase applications. Whether it is supplied from shore power or a generator, the MultiPlus-II 2x120V can accept and passthrough both lines of a 120/240V supply, with the capability to utilize the full 50A for charging and AC loads. When connecting to a single phase 120V supply, the L1 input of the MultiPlus-II 2x120V will accept incoming power for charging and passthrough, while combining the L1 and L2 outputs for single-phase 120V on each line. 

The MultiPlus switches to inverter operation when no AC source is available. The inverter output is also 120V single phase. In inverter mode, the MultiPlus-II 2x120V internally connects both lines L1 and L2 together to provide 120VAC to loads on either output. Therefore, in all connection circumstances, both sides of a distribution panel will be supplied with 120V. However, 240VAC is only available when the MultiPlus is supplied by a split phase 120/240VAC source. This prevents heavy loads such as water heaters or 240V air conditioners from discharging the battery.

The MultiPlus-II 2x 120V has all of the expected features of our versatile inverter/charger range, including PowerControl, PowerAssist, Input Current Limit, two AC outputs, as well as parallel and 3ph configuration for larger capacity VE.Bus systems. Suitable for LiFePO4 batteries and a variety of other battery technologies.

μοντέλα: 3000VA

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου