Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

The MultiPlus, as the name suggests, is a combined inverter and charger in one elegant package. Its many features include a true sine wave inverter, adaptive charging, hybrid PowerAssist technology, plus multiple system integration features.

μοντέλα: 2000VA

Unique PowerAssist feature

The MultiPlus will prevent overload of a limited AC source, such as a generator or shore power connection. First, battery charging will automatically be reduced when otherwise an overload would occur. The second level will boost the output of a generator or shore side supply with power taken from the battery.

Uninterrupted AC power (UPS function)

In the event of a grid failure, or when shore or generator power is disconnected, the inverter within the Multi is automatically activated and takes over the supply to the connected loads. This happens so fast (less than 20 milliseconds) that computers and other electronic equipment will continue to operate without disruption.

Virtually unlimited power thanks to parallel operation

Up to 6 units can operate in parallel to achieve higher power output. Three phase or split phase operation is also possible. 

Remote Monitoring and Control

When coupled with a GX device (e.g. Cerbo GX) you can monitor and control your MultiPlus and system or systems locally (via LAN) or remotely (via the internet) from anywhere in the world, using the free VRM app and the free VRM portal website. Access can be from a phone, tablet, laptop or PC for multiple operating systems. There is no end to the level of control, from adjusting your MultiPlus to auto starting a backup generator and more…"

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου