Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Σύστημα ελέγχου μετατροπέα (Inverter Control)

Αυτός ο πίνακας προορίζεται για μετατροπείς με υποδοχή απομακρυσμένης επιτήρησης UTP και ελέγχου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε φορτιστή/μετατροπέα MultiPlus όταν επιθυμείται διακόπτης αυτόματης μεταφοράς χωρίς να λειτουργεί φορτιστής. Η φωτεινότητα των LED μειώνεται αυτόματα στη διάρκεια της νύχτας. Μόνο για τα μοντέλα: 12/1200, 12/1600, 12/2000, 12/3000, 12/5000, 24/1200, 24/1600, 24/2000, 24/3000, 24/5000, 48/3000 και 48/5000.

Downloads & Support

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου