Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

MPPT Control

Ο MPPT Control σας επιτρέπει να δείτε την κατάσταση καθώς και τη διαμόρφωση όλων των ελεγκτών φόρτισης BlueSolar MPPT οι οποίοι διαθέτουν θύρα επικοινωνίας VE.Direct. Ο MPPT Control είναι τοποθετημένος στο γνώριμο ήδη περίβλημα της σειράς BMV-700, διατηρώντας συνέπεια και επαγγελματική εμφάνιση στους πίνακές σας και στον εξοπλισμό σας επιτήρησης συστημάτων.

Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης καθώς και την ανάρτηση ιστολογίου MPPT Control για περισσότερες πληροφορίες.

Για να τοποθετήσετε εύκολα το MPPT Control σε τοίχο, αντί για χωνευτή τοποθέτηση σε πίνακα, χρησιμοποιήστε ένα από τα περιβλήματά μας επιτοίχιας τοποθέτησης. Δείτε τη σχετική παρουσίαση προϊόντων τύπου συρόμενης προβολής παρακάτω.

Χαρακτηριστικά:
1. Προβολή ζωντανών πληροφοριών κατάστασης, περιλαμβανομένης ισχύος ηλιακών πάνελ, τάσης μπαταρίας, ρεύματος φόρτισης, ρεύματος φορτίου και άλλων.
2. Προβολή πληροφοριών ιστορικού
    A. Προβολή τιμών από αρχή χρήσης
    B. Προβολή ιστορικού 30 ημερών
3. Διαμόρφωση MPPT

Downloads & Support

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου