Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Ψηφιακός Πολλαπλός Έλεγχος 200/200A GX

Ψηφιακός Πολλαπλός Έλεγχος χρησιμοποιείται για την απομακρυσμένη προβολή και προσαρμογή του ρεύματος εισόδου AC, δηλαδή για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μονάδων Multi ή Quattro. Έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνεται σωστά με τον πίνακα ελέγχου του σκάφους, του οχήματος ή του οικιακού συστήματος.

Πίνακα Ψηφιακού Πολλαπλού Έλεγχου έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με τα Multi/Quattro. Αυτό το προϊόν περιέχει ρυθμίσεις μονής μονάδας, παράλληλου και 2-3 φάσης. Είναι πολύ εύκολη η σύνδεση της Πίνακας Ψηφιακού Πολλαπλού Έλεγχου με το δικό σας σύστημα. Τις περισσότερες φορές, η χρίση του καλωδίου RJ45 είναι αρκετό για να γίνει μια σύνδεση και δεν απαιτείται πρόσθετη διαχείριση εγκατάστασης.


Downloads & Support

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου