Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Ο Lynx Class-T Power In συνδέεται με έως δύο συστοιχίες μπαταριών λιθίου παρέχοντας ταυτόχρονα και προστασία με ηλεκτρικές ασφάλειες. Διαθέτει θετική και αρνητική μπάρα ζυγού, συνδέσεις για δύο ηλεκτρικές ασφάλειες Κλάσης T και μια σύνδεση γείωσης του συστήματος DC. Οι ασφάλειες Κλάσης T διατίθενται σε 225 A, 250 A, 350 A και 400 A, και χρειάζεται να αγοραστούν ξεχωριστά.

Για εγκαταστάσεις με τρεις και άνω συστοιχίες μπαταριών λιθίου, χρησιμοποιήστε πολλαπλές μονάδες Lynx Class-T. Ως κεντρικό στοιχείο του Συστήματος διανομής Lynx, ο Lynx Class-T συνεργάζεται απρόσκοπτα με όλα τα άλλα προϊόντα M10 Lynx.

Downloads & Support

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου