Έλεγχος πεδίου

PV Modules

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Mono, Poly, PERC και Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- Τοπική ώρα
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ακτινοβολία
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* Αυτό είναι μίαδοκιμή πεδίου και ειδικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση στην τοποθεσία,Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για κατάστασή σας καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Ασφάλειες & Ασφαλειοθήκες
Ασφάλειες & Ασφαλειοθήκες
Ασφάλειες & Ασφαλειοθήκες
Ασφάλειες & Ασφαλειοθήκες
Ασφάλειες & Ασφαλειοθήκες

Εκτός από μια ποικιλία ασφαλειών ANL, MIDI και MEGA, διαθέτουμε τρεις διαφορετικούς τύπους ασφαλειοθηκών:

  • Απλές ασφαλειοθήκες μίας υποδοχής για καθέναν από τους παραπάνω τύπους ασφαλειών.
  • Ασφαλειοθήκη έξι υποδοχών, μόνο για ασφάλειες MEGA.
  • Αρθρωτές ασφαλειοθήκες μίας υποδοχής, μόνο για ασφάλειες MEGA. Με ένα προαιρετικό εξάρτημα ράβδου διαύλων για αποτελεσματική σύνδεση πολλαπλών ασφαλειών. 

Για μια πλήρη λίστα με τα διαθέσιμα ανταλλακτικά, ανατρέξτε στον τιμοκατάλογο. Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες, ανατρέξτε στα αντίστοιχα φύλλα δεδομένων. 

Εκτός από τις παραπάνω ασφαλειοθήκες, διαθέτουμε επίσης το Lynx Power In και το Lynx Distributor, μέρος του συστήματος διανομής Lynx 1000 Amp.
Δείτε την ενότητα DC Distribution στον ιστότοπό μας.


Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου