Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 15/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9025 kWh
Split-cell: 9400 kWh
Poly: 9008 kWh
Perc: 9358 kWh

Ασφάλειες & Ασφαλειοθήκες
Ασφάλειες & Ασφαλειοθήκες
Ασφάλειες & Ασφαλειοθήκες
Ασφάλειες & Ασφαλειοθήκες
Ασφάλειες & Ασφαλειοθήκες

Εκτός από μια ποικιλία ασφαλειών ANL, MIDI και MEGA, διαθέτουμε τρεις διαφορετικούς τύπους ασφαλειοθηκών:

  • Απλές ασφαλειοθήκες μίας υποδοχής για καθέναν από τους παραπάνω τύπους ασφαλειών.
  • Ασφαλειοθήκη έξι υποδοχών, μόνο για ασφάλειες MEGA.
  • Αρθρωτές ασφαλειοθήκες μίας υποδοχής, μόνο για ασφάλειες MEGA. Με ένα προαιρετικό εξάρτημα ράβδου διαύλων για αποτελεσματική σύνδεση πολλαπλών ασφαλειών. 

Για μια πλήρη λίστα με τα διαθέσιμα ανταλλακτικά, ανατρέξτε στον τιμοκατάλογο. Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες, ανατρέξτε στα αντίστοιχα φύλλα δεδομένων. 

Εκτός από τις παραπάνω ασφαλειοθήκες, διαθέτουμε επίσης το Lynx Power In και το Lynx Distributor, μέρος του συστήματος διανομής Lynx 1000 Amp.
Δείτε την ενότητα DC Distribution στον ιστότοπό μας.


Λήψεις

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου