δοκιμή πεδίου

Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
-- -- τοπική ώρα
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας
Ρουμανία
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Split-cell

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

Poly

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

PERC

2500Wp --
Συνολική ηλιακή απόδοση: --

* Αυτή είναι μια δοκιμή πεδίου και τα αποτελέσματα αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία, Ερευνήστε ποια είναι η καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν με βάση τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Ασφάλειες & Ασφαλειοθήκες
Ασφάλειες & Ασφαλειοθήκες
Ασφάλειες & Ασφαλειοθήκες
Ασφάλειες & Ασφαλειοθήκες
Ασφάλειες & Ασφαλειοθήκες

Εκτός από μια ποικιλία ασφαλειών ANL, MIDI και MEGA, διαθέτουμε τρεις διαφορετικούς τύπους ασφαλειοθηκών:

  • Απλές ασφαλειοθήκες μίας υποδοχής για καθέναν από τους παραπάνω τύπους ασφαλειών.
  • Ασφαλειοθήκη έξι υποδοχών, μόνο για ασφάλειες MEGA.
  • Αρθρωτές ασφαλειοθήκες μίας υποδοχής, μόνο για ασφάλειες MEGA. Με ένα προαιρετικό εξάρτημα ράβδου διαύλων για αποτελεσματική σύνδεση πολλαπλών ασφαλειών. 

Για μια πλήρη λίστα με τα διαθέσιμα ανταλλακτικά, ανατρέξτε στον τιμοκατάλογο. Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες, ανατρέξτε στα αντίστοιχα φύλλα δεδομένων. 

Εκτός από τις παραπάνω ασφαλειοθήκες, διαθέτουμε επίσης το Lynx Power In και το Lynx Distributor, μέρος του συστήματος διανομής Lynx 1000 Amp.
Δείτε την ενότητα DC Distribution στον ιστότοπό μας.


Λήψεις

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου