Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Εκτός από μια ποικιλία ασφαλειών ANL, MIDI και MEGA, διαθέτουμε τρεις διαφορετικούς τύπους ασφαλειοθηκών:

  • Απλές ασφαλειοθήκες μίας υποδοχής για καθέναν από τους παραπάνω τύπους ασφαλειών.
  • Ασφαλειοθήκη έξι υποδοχών, μόνο για ασφάλειες MEGA.
  • Αρθρωτές ασφαλειοθήκες μίας υποδοχής, μόνο για ασφάλειες MEGA. Με ένα προαιρετικό εξάρτημα ράβδου διαύλων για αποτελεσματική σύνδεση πολλαπλών ασφαλειών. 

Για μια πλήρη λίστα με τα διαθέσιμα ανταλλακτικά, ανατρέξτε στον τιμοκατάλογο. Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες, ανατρέξτε στα αντίστοιχα φύλλα δεδομένων. 

Εκτός από τις παραπάνω ασφαλειοθήκες, διαθέτουμε επίσης το Lynx Power In και το Lynx Distributor, μέρος του συστήματος διανομής Lynx 1000 Amp.
Δείτε την ενότητα DC Distribution στον ιστότοπό μας.


Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου