Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Orion-Tr DC-DC Converters Isolated

12 / 24 / 48 Volt

Μετασχηματιστές DC-DC

Remote on-off
The remote on-off eliminates the need for a high current switch in the input wiring. The remote on-off can be operated with a low power switch or by for example the engine run/stop switch (see manual).

Adjustable output voltage: can also be used as a battery charger
For example to charge a 12 Volt starter or accessory battery in an otherwise 24V system.

All models are short circuit proof and can be paralleled to increase output current
An unlimited number of units can be connected in parallel.

IP43 protection
When installed with the screw terminals oriented downwards.

Screw terminals
No special tools needed for installation.

Input fuse
On 12V and 24V input models only.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία