Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Orion IP67 24/12 DC-DC Converters

24 Volt

Μετασχηματιστές DC-DC

Completely encapsulated: waterproof, shockproof and ignition protected
Water, oil or dirt will not damage the Orion IP67 DC-DC Converter. The casing is made of cast aluminium and the electronics are moulded in resin.

Available in 3 models
Orion IP67 24/12-5
Orion IP67 24/12-10
Orion IP67 24/12-20

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία