Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Orion DC-DC Μετασχηματιστές

12 / 24 Volt

Μετασχηματιστές DC-DC

Remote on-off connector
The remote on-off eliminates the need for a high current switch in the input wiring. The remote on-off can be operated with a low power switch or by the engine run/stop switch (see manual).

All models with adjustable output can also be used as a battery charger
For example to charge a 12 Volt starter or accessory battery in an otherwise 24V system.

All models with adjustable output can be paralleled to increase output current
Up to five units can be connected in parallel.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία

Περισσότερες πληροφορίες