Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Buck-Boost DC-DC Converter 25A and 50A

Μετασχηματιστές DC-DC

DC-DC Converter for charging a 12/24V service battery in vehicles with an intelligent dynamo.

The 50A Buck-Boost DC-DC Converter is a DC-DC converter for charging a 12/24V service battery in vehicles with an intelligent dynamo. Since, when the engine is running, these dynamos (powered by the on-board electronics of Euro 5 and 6 engines) do not always emit the correct charging current, a DC-DC converter is essential for charging the service battery properly.

Διαβάστε ολόκληρη την περιγραφή Κρύψτε την πληροφορία