Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Δοκιμάστε το demo VRM
Συνολική ηλιακή ενέργεια που παράγεται
MWh
Watt
Ηλιακή απόδοση

Μετατροπέας DC-DC για φόρτιση μιας μπαταρίας σέρβις 12/24V σε οχήματα με έξυπνο δυναμό.

Ο μετατροπέας DC-DC Buck-Boost είναι ένας μετατροπέας DC-DC για φόρτιση μιας μπαταρίας σέρβις 12/24V σε οχήματα με έξυπνο δυναμό. Επειδή, όταν είναι σε λειτουργία ο κινητήρας, αυτά τα δυναμό (που τροφοδοτούνται από τα ηλεκτρονικά επί του οχήματος των κινητήρων Euro 5 και 6) δεν αποδίδουν πάντα το σωστό ρεύμα φόρτισης, είναι απαραίτητος ένας μετατροπέας DC-DC για τη σωστή φόρτιση της μπαταρίας σέρβις.

Λήψη Αρχείων

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy

Εύρεση εμπόρου