Δοκιμή πεδίου: Φ/Β Μονάδες

Μια πραγματική σύγκριση μεταξύ Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών, PERC και Διπλών Φ/Β Μονάδων.

Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
S
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
E
Συνολική ηλιακή απόδοση: --
W
Ρουμανία
--
--
Ημερομηνία εγκατάστασης: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ένταση ακτινοβολίας

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Total solar yield as of 27/03/2023 when the results were reset:
Mono: 9158 kWh
Split-cell: 9511 kWh
Poly: 9113 kWh
Perc: 9471 kWh
Perc-east: 1970 kWh
Perc-west: 1730 kWh

Το GX Tank 140 λαμβάνει αναγνώσεις από έως και τέσσερις αισθητήρες στάθμης δεξαμενής. Είναι ένα αξεσουάρ για τη σειρά προϊόντων παρακολούθησης συστήματος GX, από τα οποία το Cerbo GX είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μοντέλο.

Τα επίπεδα δεξαμενών μπορούν να αναγνωστούν τοπικά στο σύστημα, να δείτε το στιγμιότυπο οθόνης, καθώς και από απόσταση μέσω του VRM Portal (Πύλη VRM).

Η δεξαμενή GX είναι συμβατή με τους τρέχοντες αποστολείς (4 έως 20mA) καθώς και με τους αποστολείς τάσης (0 έως 10V). Η σύνδεση με τη συσκευή GX γίνεται μέσω USB, όπως επίσης και η τροφοδοσία της δεξαμενής GX: δεν απαιτούνται πρόσθετα καλώδια τροφοδοσίας.

Η καλωδίωση του αποστολέα δεξαμενών διατηρείται όσο το δυνατόν πιο απλή: δύο από τις τέσσερις εισόδους παρέχουν τροφοδοσία 24V, για να τροφοδοτήσει τον αποστολέα. Τα άλλα δύο κανάλια απαιτούν εξωτερική τροφοδοσία και υπάρχει ισχύ στο τερματικό μαζί με συγχωνευμένες εξόδους για να διευκολυνθεί αυτό.

Τα ανώτερα και κατώτερα όρια είναι διαμορφώσιμα, ώστε να επιτρέπεται η χρήση αποστολέων που παρέχουν μόνο μέρος της κλίμακας, για παράδειγμα 0 έως 5V.

Για να παρέχει μια σταθερή ένδειξη, οι μετρήσεις είναι κατά μέσο όρο απόσβεση. Η απόσβεση μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 1 και 60 δευτερολέπτων.

Εντοπίζονται ελαττωματικοί αισθητήρες και προβλήματα καλωδίωσης: ένας συναγερμός θα αυξηθεί όταν οι τιμές είναι εκτός εμβέλειας.

Για εφαρμογές στη θάλασσα, η συσκευή GX μπορεί να μεταδώσει αυτά τα επίπεδα δεξαμενής στο δίκτυο NMEA 2000 για λήψη από άλλες οθόνες όπως ένα MFD.

Downloads & Support

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της Victron Energy κοντά σας.

Εύρεση αντιπροσώπου